:

До уваги суб’єктів господарювання!

вкл. .

До уваги суб’єктів господарювання!


З 18.12.2017 року вводиться в дію Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» (далі-Закон) який своїми перехідними положеннями скасовує Закон України «Про екологічну експертизу» та визначає новий порядок проведення оцінку впливу довкілля .

Відповідно до Закону встановлюються правові та організаційні засади оцінки впливу на довкілля, спрямовані на запобігання шкоди довкіллю, забезпечення екологічної безпеки, охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, у процесі прийняття рішень про провадження господарської діяльності, яка може мати значний вплив на довкілля з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

Здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою та третьою статті 3 Закону. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

Відповідно до Закону України, Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації є уповноваженим територіальним органом, що видає висновок з оцінки впливу на довкілля, яким виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Суб’єкт господарювання має право самостійно ( з дотриманням вимог ЗУ «Про оцінку впливу довкілля») подати повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінки впливу на довкілля, безпосередньо до уповноваженого центрального органу з метою отримання його висновку з оцінки впливу на довкілля.

Суб’єкт господарювання інформує уповноважений територіальний орган про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля шляхом подання повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, у письмовій формі (на паперових носіях) та в електронному вигляді за місцем провадження такої діяльності. Повідомлення може бути подано особисто заявником (його представником), надіслано засобами поштового зв’язку або в електронній формі із застосуванням засобів електронних комунікацій.

Суб’єкт господарювання забезпечує підготовку звіту з оцінки впливу на довкілля і несе відповідальність за достовірність наведеної у звіті інформації згідно з законодавством.

Суб’єкт господарювання подає звіт з оцінки впливу на довкілля та оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля в письмовій формі та в електронному вигляді. А також визначену суб’єктом господарювання іншу додаткову інформацію , необхідну для розгляду звіту, за місцем провадження планованої діяльності уповноваженому територіальному органу, а у випадках, визначених Законом,- уповноваженому центральному органу.

Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації