:

До уваги громадськості! ПрАТ «Пологівський ОЕЗ» планує здійснення діяльності з видобуванням корисних копалин

вкл. .

Доводимо до відома, що  ПрАТ «Пологівський ОЕЗ» планує здійснення діяльності  з видобуванням корисних копалин (підземних прісних вод) на ділянці Пологівського родовища водозабором ПрАТ «Пологівський ОЕЗ» для господарсько-питного водопостачання та виробничих потреб підприємства.
Відповідно до статті  4 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», до  прийняття рішення про впровадження планової діяльності, суб’єкт господарювання доводить до відома населення  Повідомлення  про планову діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля :
 

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля,не зазначається суб’єктом господарювання)
2018951636

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності

(автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, для паперової версії зазначається суб’єктом господарювання)

 
 ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
Приватне акціонерне товариство «Пологівський олійноекстракційний завод»,
код ЄДРПОУ 00384147
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
 1. Інформація про суб’єкта господарювання
місцезнаходження юридичної особи: 70600, Запорізька область, м. Пологи, вул. Ломоносова, 36;
тел./факс (06165) 2-33-52, 2-20-50.
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи-підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)
 1. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи
Планована діяльність, її характеристика – видобування корисних копалин (підземних прісних вод) на ділянці Пологівського родовища водозабором ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод» для господарсько-питного водопостачання та виробничих потреб підприємства.
Планована діяльність обґрунтована детальною розвідкою підземних вод для господарсько-питного водопостачання м. Пологи з підрахунком запасів підземних вод Пологівського родовища. Відповідно протоколу № 222 від 28 липня 1994 р. Державної комісії України по запасах корисних копалин затверджені експлуатаційні запаси підземних вод Пологівського діючого водозабору по категоріям А + В + С1 у кількості 8,3 м3/добу (А – 4,9; В – 2,7; С1 – 0,7).
Видобуток підземних вод на ділянці водозабору ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод» здійснюється з водоносного комплексу верхньокрейдяних і бучацьких відкладів експлуатаційними свердловинами №1, 2, 3, 5, 6.
Інших технічних альтернатив впровадження планованої діяльності не передбачається. Підземні води Пологівського родовища на теперішній час є єдиним джерелом централізованого господарсько-питного водопостачання в межах м. Пологи.
Технічна альтернатива 1– Не передбачається.
Технічна альтернатива 2– Не передбачається.
 
 1. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи
Україна, Запорізька обл., південно-східна частина м. Пологи.
Інших територіальних альтернатив провадження планованої діяльності не передбачається, у зв'язку з конкретною ділянкою проведення гідрогеологічних досліджень з метою оцінки експлуатаційних запасів підземних вод з водоносного комплексу верхньокрейдяних і бучацьких відкладів.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1– Не передбачається.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2– Не передбачається.
 1. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Господарсько-питні та виробничі потреби підприємства.   
 1. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
Водозабір підземних вод підприємства складається з 5 свердловин, які обладнані на водоносний комплекс верхньокрейдяних і бучацьких відкладів. 
Свердловина № 1 пробурена в 2004 році, глибиною 77,0 м. Водоносний комплекс залягає на       глибині 43,0 м, загальна потужність водовміщуючих різнозернистих пісків – 19,0 м. Статичний рівень знаходиться на глибині 18,2 м. Величина напору – 20,0 м. Свердловина обладнана глибинним насосом марки ЕЦВ 8-25-110. Дебіт свердловини 28,0 м3/годину, при зниженні рівня 15,0 м. Сухий залишок води – 600,0 мг/дм3, загальна жорсткість – 8,5 ммоль/дм3.
Свердловина № 2 пробурена у 1973 році, глибиною 63,5 м. Водовміщуючі піски, потужністю 19,0 м, залягають на глибині 44,0 м. Статичний рівень знаходиться на глибині 11,0 м. Величина напору – 22,0 м. Свердловина обладнана глибинним насосом марки ЕЦВ 8-25-110. Дебіт свердловини  12,5 м3/годину, при знижені рівня 12,0 м. Сухий залишок води – 700,0 мг/дм3, загальна жорсткість – 6,7 ммоль/дм3.
Свердловина № 3 пробурена у 1999 році, глибиною 83,0 м. Водоносний комплекс залягає на глибині 60,0 м, загальна потужність пісків – 13,0 м. Статичний рівень води залягає на глибині 27,0 м. Величина напору – 30,0 м. Свердловина обладнана насосом марки ЕЦВ 6-16-110. Дебіт свердловини 21,2 м3/годину, при знижені рівня 30,0 м. Сухий залишок води – 1030,0 мг/дм3, загальна жорсткість – 8,8 ммоль/дм3.
Свердловина № 5 пробурена у 1973 році, глибиною 80,0 м. Водовміщуючі піски, загальною        потужністю 16,0 м, залягають на глибині 59,0 м. Статичний рівень – 23,0 м. Величина напору складає 19,0 м. Свердловина обладнана глибинним насосом ЕЦВ 6-16-110. Дебіт свердловини   12,0 м3/годину, при знижені рівня води 12,0 м. Сухий залишок води – 900,0 мг/дм3, загальна            жорсткість – 8,4 ммоль/дм3.
Свердловина № 6 пробурена у 2000 році, глибиною 80,0 м. Водоносний комплекс залягає на глибині 54,0 м, загальна потужність пісків – 16,0 м. Статичний рівень води залягає на глибині 20,7 м. Величина напору – 20,0 м. Свердловина обладнана насосом марки ЕЦВ 8-25-110. Дебіт свердловини 20,5 м3/годину, при знижені рівня 30,0 м. Сухий залишок води – 900,0 мг/дм3, загальна жорсткість – 8,0 ммоль/дм3.
Характерним для водоносного комплексу є підвищений вміст заліза до 0,19-1,03 мг/дм3.  Після обробки на установках знезалізнення вміст заліза становить 0,02-0,04 мг/дм3, що відповідає нормативним вимогам при використані підземних вод для господарсько-питних і виробничих потреб.
Вода із свердловин подається на установки по обробці води для доведення її якості до нормативних вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною". Це установки знезалізнення та бактерицидна установка, пропускна потужність яких становить 2400 м3/добу. Після цього вода подається в два підземні резервуари по 600 м3, які з’єднані між собою. Перший резервуар – пропускний. Другий –  пожежний, який відділяється засувкою і у якому вода зберігається. З пропускного резервуару питна вода насосом марки КМ 100-65-200 подається у систему водопостачання підприємства.
Всі свердловини знаходяться в експлуатації. На свердловинах встановлені водовимірювальні прилади марки MWN, СТВ та WPK-UA. Глибинні (занурені) насоси за потужністю відповідають паспортному дебіту свердловин. Свердловини знаходяться в закритих павільйонах, а зони суворого режиму(І-й пояс ЗСО) захищені огорожею.
Загальна потужність водозабору підземних вод підприємства, яка обґрунтовується раціональними в техніко-економічному відношенні водозабірними спорудами при заданому режимі експлуатації і при якості води, що задовольняє вимоги протягом всього розрахункового терміну водоспоживання та відповідно затверджених запасів на діючому Пологівському водозаборі, може становити 2400м3/добу.
 1. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
Дотримання норм і вимог чинного законодавства щодо користування та охорони надр при розробці
родовищ підземних вод, щодо охорони підземних вод від забруднення і вичерпання запасів підземних вод.
щодо технічних альтернатив 1, 2
Не передбачається.
щодо територіальних альтернатив 1, 2
Не передбачається.
 1. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
Еколого-інженерна підготовка і захист території водозабору підземних вод підприємства на даний час виконана. Прийняті рішення при експлуатації забезпечують раціональне використання земельних ресурсів та підземних вод.
щодо технічних альтернатив 1, 2
Не передбачається.
щодо територіальних альтернатив 1, 2
Не передбачається.
 1. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
Планованою діяльністю є видобуток підземних прісних вод свердловинами, які належать ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод». Оцінка впливу планованої діяльності на довкілля надається нижче у стислому виді за структурою, прийнятою у нормативних документах.
Клімат і мікроклімат. Планована діяльність характеризується відсутністю виділення газів, теплоти та вологи. Вплив відсутній.
Повітряне середовище. При видобутку підземних вод використовуються електричні занурені насоси типу ЕЦВ, робота яких не супроводжується викидами будь-яких речовин в атмосферу.  Вплив планованої діяльності на повітряне середовище відсутній.
Водне середовище. Підземні води на ділянці причетні до водоносного комплексу верхньокрейдяних і бучацьких відкладів. Видобуток підземних вод (експлуатація водозабору) вплине тільки на гідрогеологічний стан  водоносного комплексу. Раціональне використання підземних вод цільового водоносного комплексу, охорони його від виснаження і забруднення, визначення забезпеченості експлуатаційних запасів підземних вод відновлювальними джерелами формування обґрунтоване гідрогеологічними дослідженнями при детальній розвідці Пологівського родовища на ділянці водозабору підприємства.
При експлуатації водозабору можуть виникнути витоки з водонесучих комунікацій. Води витоків – прісні підземні води, фільтруючись будуть надходити до першого від поверхні водоносного горизонту – ґрунтових вод в елювіальних і еолово-делювіальних відкладах четвертинного віку, які за якісними властивостями не відповідають вимогам «вода питна».
Також можливе зниження рівня в свердловинах відомчих водозаборів, які межують з водозабором підприємства.
Підземні води, причетні до бучацьких та верхньокрейдяних відкладів в межах Пологівського родовища, в т.ч. і на ділянці водозабору підприємства, є природно захищеними від вертикальної фільтрації забруднюючих речовин з поверхні землі.
Геологічне середовище. Вплив на геологічне середовище вже відбувся у вигляді порушення природного стану порід при бурінні свердловин. Вплив незначний, дуже локалізований, обмежується діаметрами буріння, що складали максимально від 346 до 595 мм. Всі вимоги щодо облаштування водозабірних свердловин виконані.
Негативні ендогенні процеси в регіоні не спостерігаються. Негативні екзогенні процеси (підтоплення,просідання лесових ґрунтів) можливі при виникненні витоків з водонесучих комунікацій.
Ґрунти. Вплив планованої діяльності на стан ґрунтів відсутній. Вплив на ґрунти був здійснений раніше в період будівництва водозабору і водонесучих комунікацій. 
Флора і фауна. Вплив відсутній. На ділянках розташування свердловин та навколо них відсутня багаторічна рослинність, землі навколо використовуються як пасовища та лани. Враховуючи, що район характеризується відсутністю природних ландшафтів, тваринний світ представлений видами,які   пристосувалися до життя на площах антропогенного впливу.
Заповідні об'єкти. Вплив планованої діяльності на заповідні об’єкти відсутній. Найближчі заказники місцевого значення «Цілина ділянка» і «Велика кам’яна скеля біля р. Суха Конка» знаходяться на відстані близько 18,0 км на південний схід.
Навколишнє соціальне середовище (населення). Вплив планованої діяльності позитивний.
Забезпечення підприємства підземною прісною водою значно поліпшують соціальні умови життєдіяльності виробничого персоналу та дозволяють випускати якісну харчову продукцію.
Навколишнє техногенне середовище. Можливий вплив планованої діяльності по видобутку підземних вод на зниження рівня в свердловинах відомчих водозаборів, які межують з водозабором підприємства.
щодо технічних альтернатив 1, 2
Не передбачається.
щодо територіальних альтернатив 1, 2
Не передбачається.
 1. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)
Планована діяльність належить до другої категорії видів діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (відповідно до п. 3, п. 13, п.14 ч. 3 статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” №2059-VІІІ від 23.05.2017 р.).
 1. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав))
Підстави відсутні.
 1. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Відповідно до статті 6 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” №2059-VІІІ від 23.05.2017 р. в обсязі достатньому для прийняття рішень щодо впровадження планованої діяльності.
 1. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості
Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля – це процедура, що передбачає:
підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
проведення громадського обговорення планованої діяльності;
аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п'ятим цього пункту;
врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.
У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.
Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.
На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.
 1. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть унікальний реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень та пропозицій.
У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.
 1. Рішення про провадження планованої діяльності
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде: Спеціальний дозвіл на користування надрами, що видається Державною службою геології та надр України
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)
(орган, до повноважень якого належить прийняття цього рішення)
 1. Усі зауваження та пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля необхідно надсилати до
Департаменту екології та природних ресурсів Запорізької обласної державної адміністрації, поштова адреса: 69035, м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 72а; е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., тел./факс (061)224-70-28 та (061)233-31-64, Контактна особа: Бєляєва Оксана Вікторівна.
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)