:

До уваги громадськості!

вкл. .

Доводимо до відома, що  ПрАТ «Пологівський ОЕЗ» планує реконструкцію олійноекстракційного заводу.
Відповідно до статті  4 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», до  прийняття рішення про впровадження планової діяльності, суб’єкт господарювання доводить до відома населення  Повідомлення  про планову діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля:
 
 

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, не зазначається суб’єктом господарювання)                        

                      2019653782

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, для паперової версії зазначається суб’єктом господарювання)

 
ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові

«ПОЛОГІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД», код ЄДРПОУ 00384147
фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)
 
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля. 
 1. Інформація про суб’єкта господарювання
70600, Запорізька обл., Пологівський район, м. Пологи, вул. Ломоносова, 36
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця
Тел. (06165)2-33-52
(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону) 
 1. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи[1]. 
Планована діяльність, її характеристика.
Планована діяльність передбачає реконструкцію олійноекстракційного заводу продуктивністю 1800 т/добу (за насінням соняшнику) на території ПрАТ «Пологівський ОЕЗ». Реалізація проекту планується шляхом добудови нового олійноекстракційного цеху з допоміжними будівлями та конструкціями, з подальшим виведенням з експлуатації існуючого олійноекстракційного цеху.
Технічна альтернатива 1.
Заміна застарілого обладнання в існуючому олійноекстракційному цеху на нове. Для реалізації даного технічного рішення необхідно зупинити роботу заводу в цілому терміном не менше ніж на 2 роки, що тягне за собою великі збитки. За результатами попередніх розрахунків дане технічне рішення було відхилено.
Технічна альтернатива 2
Не розглядалася.
 1. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Реконструкція олійноекстракційного заводу продуктивністю 1800 т/добу (за насінням соняшнику) на території ПрАТ «Пологівський ОЕЗ», по вул. Ломоносова, 36, м. Пологи, Пологівського району, Запорізької обл.
 
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
У зв’язку з тим, що підприємство існуюче, територіальна альтернатива 1 не розглядалася.
 
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.
У зв’язку з тим, що підприємство існуюче, територіальна альтернатива 2 не розглядалася. 
 1. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Визначається забезпеченням робочими місцями працездатного населення, сплатою податків у місцевий бюджет, покращенням економічної ситуації регіону. 
 1. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
Реконструкція олійноекстракційного заводу продуктивністю 1800 т/добу (за насінням соняшнику) на території ПрАТ «Пологівський ОЕЗ», по вул. Ломоносова, 36, м. Пологи, Пологівського району, Запорізької обл.
Виробничі будівлі і споруди:
 • транспортна галерея;
 • цех екстракції 1200 т/добу.;
 • операторська;
 • аварійний резервуар для місцели міст. 80 м3;
 • оборотний резервуар розчинника міст. 80 м3;
 • бензожировловлювач;
 • цех екстракції 600 т/добу;
 • венткамера;
 • аварійний резервуар для місцели міст. 80 м3;
 • оборотний резервуар розчинника міст. 80 м3;
 • бензожировловлювач;
 • насосна;
 • компресорна;
 • градирні 2х2БВГ 36 цеху екстракції 1200 т/добу;
 • градирні 2БВГ36 цеху екстракції 600 т/добу;
 • градирні 2БВГ36 теплообмінної апаратури цеху рафінації;
 • градирні 2БВГ36 холодильно-компресорного відділення;
 • градирні 2БВГ36 барометричної системи цеху рафінації;
 • ресивер 6,0 м3х2;
 • естакада інженерних комунікацій;
 • локальні очисні споруди;
 • допоміжний корпус;
 • елеватор шроту силосного типу;
 • грануляція шроту;
 • силос металевий для зберігання шроту;
 • дизель-генераторна;
 • насосна;
 • піногенераторна;
 • водосховище;
 • компресорна.
Згідно з п.3 ДСП 4.4.4.090-2002 «Державних санітарних правил для підприємств, які виробляють  рослинні олії», що затверджені  Постановою Головного  державного санітарного лікаря України № 21 від 31.05.2002, розмір санітарно-захисної зони підприємства становить 100 м.
Найближча  житлова  забудова  знаходиться   на   відстані   210 м від   джерел викидів, тобто  нормативна  санітарно-захисна  зона витримана. 
 1. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
- дотримання нормативів гранично допустимих рівнів екологічного навантаження на навколишнє середовище територій з урахуванням потенціальних його можливостей: дотримання ГДК забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на межі нормативної санітарно-захисної зони і зони житлової забудови; викиди від стаціонарних джерел повинні здійснюватися за наявності дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря;
- дотримання гігієнічних нормативів звуку і вібрації на межі сельбищної території;
- по ґрунтам, поверхневим і ґрунтовим водам – відсутність інтенсивного прямого негативного впливу;
- дотримання встановленої санітарно-захисної зони;
- відновлення порушених гірничими роботами земель, їх рекультивація.
 
щодо технічної альтернативи 1
Екологічні та інші обмеження технічної альтернативи не розглядалися, оскільки було прийнято рішення щодо відмови від даної технічної альтернативи, так як даний варіант виявився недоцільним.
 
щодо технічної альтернативи 2
Не розглядалася.
 
щодо територіальної альтернативи 1
У зв’язку з тим, що підприємство існуюче, територіальна альтернатива 1 не розглядалася.
 
щодо територіальної альтернативи 2
У зв’язку з тим, що підприємство існуюче, територіальна альтернатива 2 не розглядалася.
 1. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
Розширення площі ділянки підприємства та меж не планується, додаткового еколого-інженерного захисту не потрібно. Планується компонування комплексу технологічного обладнання з урахуванням вимог техніки безпеки і виробничої санітарії.
 
щодо технічної альтернативи 1
Заміна застарілого обладнання в існуючому олійноекстракційному цеху на нове не передбачала еколого-інженерну підготовку і захист території у зв’язку з тим, що альтернативне рішення провадилось би в існуючому приміщенні.
 
щодо технічної альтернативи 2
Не розглядалася.
 
щодо територіальної альтернативи 1
У зв’язку з тим, що підприємство існуюче, територіальна альтернатива 1 не розглядалася.
 
щодо територіальної альтернативи 2
У зв’язку з тим, що підприємство існуюче, територіальна альтернатива 2 не розглядалася. 
 1. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
На період реконструкції основними об'єктами впливу будуть:
Атмосферне повітря: в процесі реконструкції об'єктів олійноекстракційного виробництва передбачається використання будівельної і автотранспортної техніки, що є основним джерелом забруднення атмосферного повітря в цей період продуктами згорання бензину і дизельного палива ДВЗ. При виконанні будівельно-монтажних робіт використовуються зварювальні апарати і газові різаки, які також забруднюють атмосферне повітря. Крім викидів, при виробництві будівельно-монтажних робіт, істотний внесок до забруднення атмосферного повітря вносять фарбувальні роботи.
Ґрунти: у період реконструкції вплив очікується за рахунок тимчасового складування будівельних відходів.
На період експлуатації очікується вплив на наступні компоненти навколишнього середовища:
Клімат та мікроклімат: вплив від реалізації планової діяльності відсутній.
Повітряне середовище: потенціальний вплив планованої діяльності на повітряне середовище передбачає здійснення викидів забруднюючих речовин при роботі технологічного обладнання. В атмосферне повітря здійснюються викиди речовин у вигляді суспендованих твердих часток, недиференційованих за складом та гексану. Для зменшення обсягу викидів пилу при експлуатації об’єкту здійснюється очищення викидів за допомогою циклонів.
Водне середовище: експлуатація об’єкту після реконструкції не вплине на гідрологічний режим прилягаючих земель.
Ґрунти: розробка рослинного ґрунту не виконується. Відходи, які будуть утворюватись під час реалізації планованої діяльності, будуть розміщуватись та передаватись на утилізацію згідно чинного законодавства, не чинячи впливу на ґрунти.  
Геологічне середовище: порушення рельєфу не планується.
Рослинний і тваринний світ, заповідні об'єкти: вплив не передбачається.
Навколишнє соціальне середовище (населення): очікується позитивний вплив внаслідок створення нових робочих місць, сплати податків та відрахувань до соціальних фондів.
Навколишнє техногенне середовище: вплив відсутній. Ймовірність техногенної катастрофи, при дотриманні умов правильного використання обладнання – відсутня.
 
щодо технічної альтернативи 1
Так як за результатами попередніх розрахунків дане технічне рішення було відхилено, сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля даної технічної альтернативи не розглядались.
 
щодо технічної альтернативи 2
Не розглядалася.
 
щодо територіальної альтернативи 1
У зв’язку з тим, що підприємство існуюче, територіальна альтернатива 1 не розглядалася.
 
щодо територіальної альтернативи 2
У зв’язку з тим, що підприємство існуюче, територіальна альтернатива 2 не розглядалася. 
 1. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)
Планова діяльність належить до другої категорії видів планової діяльності та об’єктів, які можуть мати вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля згідно із абзацом 2 п.8 ч.3 ст.3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» №2059-VIII від 23 травня 2017 року. 
 1. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)
Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає. 
 1. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД буде проведений у відповідності із ст.6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.
 1. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості
Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:
підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
проведення громадського обговорення планованої діяльності;
аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від  громадськості  під  час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;
врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.
У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.
Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.
 
[1] Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив.