:

Оголошення про проведення конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу для організації проведення конкурсів з перевезення пасажирів на внутрішньорайонних автобусних маршрутах загального користування

вкл. .

 

 

         Пологівська районна державна адміністрація Запорізької області оголошує конкурс з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу для організації проведення конкурсів з перевезення пасажирів на внутрішньорайонних автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Пологівського району Запорізької області.

         Документи для участі в конкурсі приймаються до 19 липня 2019 року включно в кабінеті 215, відділ економічного розвитку і торгівлі Пологівської районної державної адміністрації, за адресою: вул. Єдності, 32, м. Пологи,  Запорізької області, телефон для довідок: (06165) 2-27-25.

         Засідання конкурсного комітету відбудеться в каб. 202 Пологівської районної державної адміністрації 31 липня 2019 року о 10:00 годині.

  

УМОВИ
визначення на конкурсних засадах  підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу для організації проведення конкурсів з перевезення пасажирів на внутрішньорайонних автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території
Пологівського району Запорізької області

 

 1. Умови визначення на конкурсних засадах підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу для організації проведення конкурсів з перевезення пасажирів на внутрішньорайонних автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Пологівського району Запорізької області  (далі – умови), розроблені відповідно до вимог Закону України «Про автомобільний транспорт», постанови Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» (далі – порядок), з метою залучення на конкурсних засадах робочого органу, на який покладаються функції з підготовки матеріалів щодо умов конкурсу, паспортів автобусних маршрутів, аналізу одержаних пропозицій та їх оцінки, договорів з переможцями конкурсу та інших матеріалів.

На робочий орган покладаються функції відповідно до пункту 14 порядку.

 1. Організатором з визначення на конкурсних засадах підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу для організації проведення конкурсів з перевезення пасажирів на внутрішньорайонних автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Пологівського району Запорізької області (далі – конкурсів), є Пологівська районна державна адміністрація Запорізької області (далі – організатор).
 2. Терміни в цих умовах вживаються у значеннях, наведених в законодавстві у сфері автомобільного транспорту.
 3. У конкурсі можуть брати участь підприємства (організації), що мають фахівців у галузі автомобільного транспорту, матеріальні ресурси та технології, а також досвід роботи не менш як три роки з питань організації пасажирських перевезень та відповідають цим умовам (далі – претенденти).
 4. Не допускаються до участі в конкурсі претенденти, які:

надають послуги з перевезень;

провадять діяльність на ринку транспортних послуг, пов'язану з наданням послуг з перевезень;

представляють інтереси окремих автомобільних перевізників;

подали для участі у конкурсі документацію, оформлену неналежним чином або таку, що містить недостовірну інформацію;

перебувають в процесі припинення, визнані в установленому порядку банкрутами або щодо яких порушено справу про банкрутство в порядку, встановленому чинним законодавством України.

 1. Для організації проведення конкурсів утворюється комітет з визначення робочого органу (далі – конкурсний комітет), склад якого затверджується організатором.
 2. Не пізніше ніж за 30 днів до початку конкурсу організатор розміщує в засобах масової інформації оголошення про проведення конкурсу, в якому визначаються:

кінцевий строк подачі та поштова адреса, за якою подаються документи для участі у конкурсі, телефон для довідок;

місце, дата та час початку проведення конкурсу;

умови конкурсу.

 1. З метою участі у конкурсі претендент подає секретарю конкурсного комітету у визначений в оголошенні термін такі документи:

заяву на участь у конкурсі за встановленою формою (додається);

копії документів, що підтверджують досвід роботи претендента не менш як три роки з питань організації пасажирських перевезень;

копії документів, що підтверджують наявність у претендента фахівців у галузі автомобільного транспорту;

копії документів, що підтверджують наявність у претендента матеріальних ресурсів та технологій;

проект договору та розрахунки  щодо орієнтовної вартості послуг з організації забезпечення роботи при проведенні  конкурсу з перевезення пасажирів.

Копії документів повинні бути завірені претендентом в установленому законодавством порядку.

9. Подані на конкурс документи реєструються секретарем конкурсного комітету у Журналі обліку документів, які подані претендентами для участі у конкурсі. Документи, що надійшли після встановленого строку, не приймаються. Документи, подані не в повному обсязі, не реєструються і повертаються претенденту з відповідним обґрунтуванням. Усі зауваження та недоліки при подачі документів на участь у конкурсі претенденти мають можливість виправити та подати не пізніше визначеного в оголошенні строку для подачі  документів повторно.
 1. Конкурсний комітет вивчає, систематизує та аналізує всі документи, які надійшли від претендентів.
 2. У разі відсутності претендентів на здійснення функцій робочого органу організатор забезпечує проведення конкурсу самостійно, однак протягом періоду не більш як два роки з моменту оголошення конкурсу з визначення робочого органу.
 3. Конкурсний комітет у визначені дату та час запрошує претендентів та проводить конкурс. Документи кожного претендента розглядаються окремо.
 4. Основні критерії відбору переможця:

найбільший досвід роботи з питань організації пасажирських перевезень (не менш як  три роки);

кількість фахівців у галузі автомобільного транспорту;

наявні матеріальні ресурси та технології.

 1. Переможцем конкурсу визначається претендент, який за оцінкою конкурсного комітету найбільше відповідає умовам конкурсу.
 2. Рішення конкурсного комітету приймаються на засіданні у присутності не менше двох третин його складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівної кількості голосів голос голови конкурсного комітету є вирішальним.
 3. Рішення конкурсного комітету оформляються протоколом, який підписують всі члени конкурсного комітету, що взяли участь у засіданні.
 4. Переможець конкурсу оголошується на засіданні конкурсного комітету із запрошенням на нього всіх претендентів.
 5. Організатор укладає з переможцем конкурсу договір про виконання функцій робочого органу. Строк дії договору встановлюється за домовленістю між організатором та робочим органом, але не більш як на три роки.
 6. У разі порушення умов, особи, право яких порушено, можуть звернутися з відповідною скаргою до організатора. Скарги за результатами конкурсу можуть подаватися протягом 10 днів з дати його проведення та розглядатися організатором  протягом 30 днів з дня їх надходження. Неврегульовані організатором спори  розв’язуються  в установленому  порядку. Скарги що надійшли  з порушенням  установленого строку, не розглядаються.

 

 

 

 

 Додаток

                        до Умов визначення на конкурсних засадах

підприємства (організації) для організації

                        забезпечення роботи конкурсного комітету

з визначення автомобільних перевізників

для обслуговування на приміських

автобусних маршрутах загального

користування, які не виходять за межі

Пологівського району

 

ЗАЯВА
на участь у конкурсі з визначення підприємства (організації) для організації
забезпечення роботи конкурсного комітету з визначення автомобільних
перевізників для обслуговування на приміських автобусних маршрутах
загального користування, які не виходять за межі Пологівського району

 

Відповідно до вимог Закону України «Про автомобільний транспорт» та враховуючи оголошення Пологівської районної державної адміністрації Запорізької області у газеті «Пологівські вісті» ___________________________

                                                                           (номер та дата видання)

_______________________________________________________________________________________________

(найменування підприємства (організації))

 

бере участь у конкурсі з визначення на конкурсних засадах підприємства (організації) для організації забезпечення роботи конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників для обслуговування на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі Пологівського району, далі – робочий орган.

 1.Загальні дані

Повне найменування підприємства (організації) ___________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

Скорочене найменування підприємства (організації) (торгова марка, бренд)

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

Ідентифікаційний код підприємства (організації) __________________________

Прізвище, ім’я та по батькові керівник підприємства (організатора) __________

____________________________________________________________________

Телефон_______________________________ Телефакс_____________________

Мобільний телефон ___________________________________________________

 

 1. Місцезнаходження підприємства (організатора)

Країна ______________________________________________________________

Поштовий індекс______________________________________________________

2

 

Область _____________________________________________________________

Місто _______________________________________________________________

Вулиця______________________________________________________________

Будинок ______________ Корпус _______________ Квартира (офіс) __________

 

 1. Банківські реквізити

Розрахунковий номер _________________________________________________

у ______________________________________ МФО________________________

 

 1. Додаткова інформація

Досвід роботи з питань організації пасажирських перевезень ________________

Наявність фахівців у галузі автомобільного транспорту, матеріальних ресурсів та технологій ________________________________________________________

____________________________________________________________________

Інша інформація (за бажанням учасника) _________________________________

____________________________________________________________________

 

У зв’язку з участю в конкурсі підтверджую, що:

1) з Умовами проведення конкурсу з визначення на конкурсних засадах підприємства (організації) для організації забезпечення роботи конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників для обслуговування на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі Пологівського району ознайомлений;

2) на момент проведення конкурсу не визнаний банкрутом і не порушено справу про банкрутство або проводиться процедура санації;

3) на момент проведення конкурсу не надаю послугу з перевезень, не проводжу діяльність на ринку транспортних послуг, пов’язану з наданням послуг з перевезень, не представляю інтереси окремих автомобільних перевізників;

4) у разі перемоги згоден укласти договір про виконання функцій робочого органу і на період дії договору не вчинятиму дії, вказані у пункті 3 цієї Заяви.

____ _____________ 20____р.

 

_________________________                         ____________________________

(підпис зачвника)                                                                                                (прізвище, ім’я та по батькові)

 

М.П.

 

Заяву прийнято «____» _____________ 20___ р.

 

_________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові, посада та підпис

особи, яка прийняла документи )