:

Оголошення про проведення конкурсу з перевезення пасажирів на внутрішньорайонних автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Пологівського району Запорізької області

вкл. .

 

Пологівська районна державна адміністрація Запорізької області (далі – Організатор) оголошує конкурс з перевезення пасажирів на внутрішньорайонних автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Пологівського району Запорізької області (далі - конкурс).

Конкурс проводиться відповідно до вимог Закону України «Про автомобільний транспорт»,  Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінет Міністрів України від 03.12.2008 № 1081, зі змінами та доповненнями, розпорядження голови райдержадміністрації від 20.09.2019  № 303   «Про проведення конкурсу з перевезення пасажирів на внутрішньорайонних автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Пологівського району Запорізької області».

Перелік об’єктів конкурсу із зазначенням порядкових номерів та основних характеристик додається.

         Умови проведення конкурсу з перевезення пасажирів на внутрішньорайонних автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Пологівського району Запорізької області (далі - Умови), затверджені розпорядженням голови райдержадміністрації від 08.11.2018 № 456  «Про затвердження Умов конкурсу з перевезення пасажирів на внутрішньорайонних автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Пологівського району Запорізької області»,  зареєстрованим у Головному територіальному управлінні юстиції у Запорізькій області  21 листопада 2018 року за № 147/2026

Ці Умови є обов'язковими для членів конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників для обслуговування на внутрішньорайонних автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Пологівського району Запорізької області,  перевізників-претендентів та  Організатора.

На конкурс виносяться Об’єкти, які входять до затвердженої  мережі внутрішньорайонних автобусних маршрутів загального користування, які не виходять за межі території  Запорізької  області.

Транспортні засоби, які працюватимуть на внутрішньорайонних автобусних маршрутах загального користування, мають відповідати таким  критеріям:

1) для забезпечення належної якості та безпеки перевезень пасажирів на маршрутах,   допускається використання автобусів категорій М2 та М3, клас автобусів на  маршрутах - А, В, І, ІІ, ІІІ;

2) рухомий склад, що пропонується перевізником-претендентом для перевезення пасажирів на маршрутах, повинен за технічними та екологічними показниками, пасажиромісткістю відповідати вимогам чинного законодавства у сфері автомобільного транспорту.

Перевезення пасажирів на внутрішньорайонних автобусних маршрутах загального користування здійснюється відповідно до державних соціальних нормативів у сфері транспортного обслуговування населення.

На кожному об’єкті конкурсу, який включає приміські автобусні маршрути  загального користування, забезпечується  робота  транспортних засобів, пристосованих  для перевезення  осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, в кількості до 35 відсотків загальної кількості автобусів до 31 грудня 2019 року та до 50 відсотків – з 1 січня 2020 року.

Транспортні засоби, пристосовані для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, повинні бути пристосовані для користування інвалідами з вадами зору, слуху та з ураженнями опорно – рухового апарату, а також передбачати можливість встановлення зовнішніх звукових інформаторів номера і кінцевих зупинок маршруту, текстових та звукових систем у салоні для оголошення зупинок. Загальний перелік відповідних вимог встановлюється згідно з порядком визначення комфортності автобусів, сфери їх використання за видами сполучень та режимами руху, затвердженим наказом  Міністерства транспорту та зв’язку України  від 12 квітня 2007 року № 285, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 травня 2007 року .

Автотранспортні засоби, які пропонуються перевізниками-претендентами  для  резерву, повинні  бути  не нижче за показниками категорії, класу, комфортності основних автотранспортних засобів, які пропонуються для обслуговування маршруту.

У разі відсутності в перевізників – претендентів автобусів, що відповідають умовам Конкурсу, вони мають право подавати до Конкурсного комітету заяву на участь у Конкурсі та документи, що містять характеристику наявних автобусів, які перевізник претендент пропонує використовувати на даному маршруті, а також інвестиційний проект – зобов’язання щодо оновлення парку автобусів на цьому маршруті на визначений період до п’яти років.

Перевезення пасажирів на маршрутах здійснюються відповідно до державних соціальних нормативів у сфері транспортного обслуговування населення

Перевізники зобов’язані здійснювати пільгові перевезення пасажирів згідно з вимогами чинного законодавства

Організатор укладає з переможцем конкурсу договір про перевезення пасажирів на 5 років, у разі відсутності у нього транспортних засобів, що відповідають Умовам  – на 1 рік.

До участі в конкурсі не допускаються автомобільні перевізники, які визначені в статті 45 Закону України «Про автомобільний транспорт» та пункті 12 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081.

Для  участі  у конкурсі перевізник - претендент подає окремо щодо кожного об’єкта конкурсу документи, визначені статтею 46 Закону України «Про автомобільний транспорт» та Порядком проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081Для  участі  у конкурсі автомобільний перевізник подає на кожний об'єкт конкурсу окремо заяву встановленого зразка, і такі документи: 1)  анкету до заяви про участь у конкурсі з перевезення пасажирів; 2) відомості про автобуси, які будуть використовуватися на автобусному маршруті, разом з копіями сертифікатів відповідності та екологічності;3)  відомості про додаткові умови обслуговування маршруту;4) копію податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1 ДФ) за останній квартал.Комплектність   поданих   документів   перевіряє  в  міру  їх надходження  Організатор.         Документи   для  участі  в  конкурсі  пронумеровуються, прошнуровуються, підписуються  автомобільним перевізником або уповноваженою особою автомобільного перевізника із зазначенням кількості сторінок цифрами і словами. Документи для   участі   в   конкурсі   подаються перевізником-претендентом у двох закритих конвертах (пакетах). Конверт (пакет) з позначкою "N 1", який містить документи для участі в конкурсі,  відкривається наступного дня після  закінчення строку їх прийняття. Конверт (пакет)  з позначкою "N 2",  який містить документи з інформацією про  те,  на  який  об'єкт  конкурсу  подає  документи перевізник-претендент, відкривається під час засідання конкурсного комітету.

У разі відсутності керівника перевізника-претендента на конкурсі його інтереси може представляти особа, яка має довіреність, видану перевізником-претендентом.

Плата за участь у конкурсі не стягується.

         Видача бланків заяв та анкет здійснюється за адресою: м. Пологи,                           вул. Єдності, 32, к. 215, у час, визначений для  прийому документів на конкурс. 

           Перевізники-претенденти можуть використовувати бланки заяви та анкети, що затверджені Порядком проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, щозатверджений постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081.

Кінцевий строк прийняття документів для участі в конкурсі до 25.10.2019 року, включно, за адресою: 70600, м. Пологи,  вул. Єдності, 32, к. 215. Режим роботи: з понеділка по четвер - з 8-00 до 17-00, п’ятниця – з 8-00 до 15-45. Перерва на обід – з 12-00 до 12-45.

Засідання конкурсного комітету відбудеться об 11.00  12.11.2019 року, за адресою: м. Пологи, вул. Єдності, 32.

Для довідок з питань проведення конкурсу звертатися за адресою:  м. Пологи, вул. Єдності, 32, каб. 215, тел. 2-27-25.

Умови конкурсу додаються.


ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Розпорядження голови Пологівської районної   державної    адміністрації Запорізької області

 08 листопада 2018      № 456

УМОВИ
конкурсу з перевезення пасажирів на внутрішньорайонних автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Пологівського району Запорізької області

 

 1. Умови конкурсу з перевезення пасажирів на внутрішньорайонних автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Пологівського району Запорізької області (далі - Умови), розроблено відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт», Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 (далі – Порядок проведення конкурсу), Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 року № 176, Порядку визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режиму руху, затвердженого наказом Міністерства транспорту і зв’язку України від 12 квітня 2007 року № 285, і визначають умови перевезень пасажирів, які повинні виконувати автомобільні перевізники, визначені переможцями на відповідному об’єкті конкурсу.

 

 1. Організатором проведення конкурсу з перевезення пасажирів на внутрішньорайонних автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі Пологівського району Запорізької області, виступає Пологівська районна державна адміністрація Запорізької області (далі - Організатор).

 

 1. Організатор утворює Конкурсний комітет з визначення автомобільних перевізників для обслуговування на внутрішньорайонних автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі Пологівського району Запорізької області (далі – Конкурсний комітет) для розгляду конкурсних пропозицій та прийняття рішення про визначення переможця конкурсу.
 2. Конкурс з перевезення пасажирів на внутрішньорайонних автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі Пологівського району Запорізької області (далі – Конкурс), проводиться відповідно до вимог Закону України «Про автомобільний транспорт» та Порядку проведення конкурсу, інших нормативних актів у сфері транспортного обслуговування.
 3. Терміни в цих Умовах вживаються в значенні, наведеному в законодавстві у сфері автомобільного транспорту.
 4. Ці Умови є обов'язковими для членів Конкурсного комітету, перевізників-претендентів та Організатора.
 5. Для участі у Конкурсі перевізник-претендент подає окремо щодо кожного об’єкта Конкурсу документи, визначені статтею 46 Закону України «Про автомобільний транспорт» та Порядком проведення конкурсу.
 6. Об’єктом Конкурсу може бути маршрут (кілька маршрутів), які входять до затвердженої мережі внутрішньорайонних автобусних маршрутів загального користування, що додаються. На Конкурс виносяться маршрути із затвердженими паспортами.
 7. Транспортні засоби, які працюватимуть на внутрішньорайонних автобусних маршрутах загального користування, мають відповідати таким критеріям:

1) для забезпечення належної якості та безпеки перевезень пасажирів на маршрутах допускається використання автобусів категорій М2 та М3, клас автобусів на маршрутах – А, В, І, ІІ, ІІІ;

2) рухомий склад, що пропонується перевізником-претендентом для перевезення пасажирів на маршрутах, повинен за технічними та екологічними показниками, пасажиромісткістю відповідати вимогам чинного законодавства у сфері автомобільного транспорту.

 1. Автотранспортні засоби, які пропонуються перевізниками-претендентами для резерву, повинні бути не нижче за показниками категорії, класу, комфортності основних автотранспортних засобів, які пропонуються для обслуговування маршруту.
 2. Перевезення пасажирів на маршрутах здійснюються відповідно до державних соціальних нормативів у сфері транспортного обслуговування населення.
 3. На кожному об'єкті Конкурсу, який включає внутрішньорайонні автобусні маршрути загального користування, забезпечується робота транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, в кількості до 35 відсотків загальної кількості автобусів до 31 грудня 2019 року та до 50 відсотків - з 1 січня 2020 року.
 4. Транспортні засоби, пристосовані для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, повинні бути пристосовані для користування особами з вадами зору, слуху та з ураженнями опорно-рухового апарату, а також передбачати можливість встановлення зовнішніх звукових інформаторів номера і кінцевих зупинок маршруту, текстових та звукових систем у салоні для оголошення зупинок. Загальний перелік відповідних вимог встановлюється згідно з Порядком визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху, затвердженим наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 12 квітня 2007 року № 285, який зареєстровано в Міністерстві юстиції  України  14  травня  2007  року за № 499/13766.
 5. У разі відсутності в перевізників-претендентів автобусів, що відповідають умовам Конкурсу, вони мають право подавати до Конкурсного комітету заяву на участь у Конкурсі та  документи, що містять характеристику наявних автобусів, які перевізник-претендент пропонує використовувати на даному маршруті, а також інвестиційний проект-зобов'язання щодо оновлення парку автобусів на цьому маршруті на визначений період до п’яти років.
 6. Організатор укладає з переможцем Конкурсу договір про перевезення пасажирів на 5 років, у разі відсутності в нього автотранспортних засобів, що відповідають Умовам – на 1 рік.
 7. Строк дії договору продовжується один раз на 5 років за рішенням Організатора за наявності заяви автомобільного перевізника – переможця попереднього конкурсу, в якій зазначається інформація про підтверджене інвестування коштів на придбання більш нових та/або комфортабельних автобусів стосовно тих, які використовувались автомобільним перевізником на об’єкті Конкурсу, наявності вмотивованих підстав вважати зазначеного автомобільного перевізника таким, що здійснював перевезення за цим маршрутом протягом попереднього періоду без порушення умов укладеного попереднього договору.
 8. Перевізники зобов’язані здійснювати пільгові перевезення пасажирів згідно з чинним законодавством.
 9. До участі в Конкурсі не допускаються автомобільні перевізники, які визначені в статті 45 Закону України «Про автомобільний транспорт» та  пункті 12 Порядку проведення конкурсу.

 

                             Керівник апарату районної державної адміністрації                                                       І. БРАЖЕНКО

ПЕРЕЛІК
об`єктів конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального
користування, які не виходять за межі території Пологівського району

 

 

№ з/п

 

Назва маршруту

Номер рейсу  (маршруту)

Час

відправлення

Дні роботи

Протяжність маршруту,

км

Кількість автотранс

портних засобів

Режим руху або порядок здійснення перевезень

Категорія

автобусу

Клас

автобусу

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

1.

 

Пологи (АС) – Григорівка,

ч/з Басань, Семенівку

295

04-30 (05-40)

14-10 (15-20)

   09-20 (11-45)

1-7

42,6

1

Звичайний

М2,М3

А,В,

І,ІІ,ІІІ

2.

Пологи (АС) – Федорівка, ч/з Костянтинівку, Новоселівку,  Шевченка

296

05-15 (06-20)

13-15 (14-30)

 

1-7

 

43,5

1

Звичайний

М2,М3

А,В,

І,ІІ,ІІІ

3.

Пологи (АС) – Шевченкове

ч/з Ожерельне, Басань, Тарасівку, Григорівку

297

05-40 (06-45)

12-00 (13-15)

17-20 (18-30)

1-6

 

1-5

44,0

1

Звичайний

М2,М3

А,В,

І,ІІ,ІІІ

4.

Пологи (АС)  –  Кінські Роздори,

ч/з Воскресенку

298

05-40 (06-30)

06-40 (07-30)

13-10 (14-00)

17-15 (18-10)

1-7

 

 

     1-5

24,6

2

Звичайний

М2,М3

А,В,

І,ІІ,ІІІ

5.

Пологи (АС) – Вербове,

ч/з Інженерне, Новокарлівку, Новофедорівку

299

06-00 (06-50)

11-20 (12-30)

17-00 (18-50)

1-7

 

5

35,1

1

Звичайний

М2,М3

А,В,

І,ІІ,ІІІ

6.

Пологи (АС) – Воскресенка

300

05-35 (06-10)

06-45 (07-26)

09-00 (09-40)

11-45 (12-25)

13-30 (14-10)

16-00 (16-50)

1-7

 

 

 

 

1-5

13,0

1

Звичайний

М2,М3

А,В,

І,ІІ,ІІІ

7.

Пологи (АС) – с. Пологи

301

07-05 (07-25)

10-00 (10-25)

1-7

5,6

1

Звичайний

М2,М3

А,В,

І,ІІ,ІІІ