:

ОГОЛОШЕННЯ про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

вкл. .

_______________________________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом господарювання)
________________ 2019884274_________________
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту
з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.
  1. 1. Планована діяльність
Планованою діяльністю Товариства з обмеженою відповідальністю «Гірничодобувна компанія
(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності
«Мінерал» є видобування глини вогнетривкої, що відповідає вимогам ТУУ08.1-00190503-378:2013
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)
«Глини вогнетривкі Пологівського родовища», та каоліну вторинного, що відповідає вимогам ТУ У 08.1-00190503-377:2013 «Каолін вторинний Пологівського родовища», бентонітових (монтморилонітових) глин придатних для виготовлення формовочних і не формовочних матеріалів в будівництві та металургії і піску для закладки відпрацьованого простору гірничих виробок.
Пологівське родовище:
Ділянка І: балансові запаси: каолін вторинний: кат.В+С1 – 409,0 (В - 4,0; С1 - 405,0) тис.т; глина вогнетривка: кат.В+С1 – 8034,9 (В - 773,9, С1 – 7261,0) тис.т. Умовно балансові запаси: глина вогнетривка кат. В+С1 – 573,0 (В-170,0; С1 – 403,0), С2 – 958,0 тис.т.
Ділянка ІІ: балансові запаси: каолін вторинний: кат.В+С1 – 7291,5 (В – 4091,5; С1 – 3200,0) тис.т; глина вогнетривка: кат.В+С1 – 3501,8 (В – 1969,8, С1 – 1532,30) тис.т. Умовно балансові запаси: каолін вторинний кат. С2 – 130,0 тис.т; глина вогнетривка: С2 – 103,0 тис.т.
Спільнозалягаюча корисна копалина: бентонітова глина кат. С1 - 727,2 тис.т; пісок кат. С1 – 1821,5 тис.м3.
Загальна площа  Пологівського родовища  складає 533,0 га (ділянка І – 286,0 га, ділянка ІІ – 247,0 га). Гірничо-геологічні умови ділянок родовища сприятливі для їх розробки відкритим способом. Розробку ділянок І і ІІ Пологівського родовища проводять кар’єрами «Західний» і «Центральний». Видобуток корисних копалин за марками виконують селективно на основі детального випробування вибоїв кар’єрів.  
  1. Суб’єкт господарювання
Товариство з обмеженою відповідальністю «Гірничодобувна компанія «Мінерал»  
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові
код ЄДРПОУ 00191253, 70600, Запорізька обл., Пологівський район, м. Пологи, вул. Кар'єрна,
фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код
будинок 28, тел. 050-486-13-84, е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті),
___________________________________________________________________________            
місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця ____________________________________________________________________________________________
(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)
  1. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
Міністерство енергетики та захисту довкілля України, вул. Митрополита Василя Липківського, 35                   
(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)
м. Київ, 03035, тел. (044) 206-31-40, (044) 206-31-43, (044) 206-20-89, Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу оцінки впливу на довкілля
  1. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля
Висновок з оцінки впливу на довкілля
(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати,                              
                                 Міністерство енергетики та захисту довкілля України                                                                                 
нормативний документ, що передбачає його видачу)
  1. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань
Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.
Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.
Громадські слухання (перші) відбудуться
26.11.2019 року о 13:00 годині, приміщення актової зали Товариства з обмеженою
(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
відповідальністю «Гірничодобувна компанія «Мінерал» за адресою: 70600, Запорізька обл., Пологівський район, м. Пологи, вул. Кар'єрна, будинок 28
Громадські слухання (другі) відбудуться _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
  1. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності
Міністерство енергетики та захисту довкілля України, вул. Митрополита Василя
(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)
Липківського, 35, м. Київ, 03035, тел. (044) 206-31-40, (044) 206-31-43, (044) 206-20-89, Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу оцінки впливу на довкілля
  1. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій
Міністерство енергетики та захисту довкілля України, вул. Митрополита Василя
(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)
Липківського, 35, м. Київ, 03035, Відділ оцінки впливу на довкілля, е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу оцінки впливу на довкілля, тел. (044) 206-31-40, (044) 206-31-43, (044) 206-20-89
Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.
  1. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 362 аркушах.
Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля                       (зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)
__________________________________________________________________________________________                  (зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)
  1. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними
Товариство з обмеженою відповідальністю «Гірничодобувна компанія «Мінерал» 70600, Запорізька обл., Пологівський район, м. Пологи, вул. Кар'єрна, будинок 28, з 01.11.2019 р.,
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість                                        начальник відділу охорони праці та безпеки руху Сиваш Сергій Михайлович,
тел. (06165)3-13-10, 095-233-11-53
може ознайомитися з документами, контактна особа)