:

Здоров’я в наших руках

вкл. .

Людина початку XXI століття особлива, бо живе в екстремальних умовах, дихає забрудненим повітрям, п'є воду, на яку страшно навіть дивитись, до того ж ми привчились труїти себе медикаментами.                                     
Сучасна людина майже не звертає уваги на своє здоров'я, палить, вживає алкоголь. Але її ресурси не можуть бути невичерпними. Ми беремося за розум тільки тоді, коли вже відчуваємо, що далі так тривати не може. Недарма кажуть: "Тільки тоді ціну здоров'ю взнаєш, як його втратиш".                                     
Як відомо, людина не може жити окремо від довкілля, їй потрібні кисень, вода, їжа, тому зрозуміло, що здоров'я людини більшою мірою залежить від екології і, звичайно, від того, що вона споживає, тобто від харчування.             
Так, фахівцями із соціальної роботи Пологівського РЦСССДМ було проведено бесіду в Пологівському відділі з питань пробації на тему «Здоров’я в наших руках».


З метою популяризації здорового способу життя було надано соціальні послуги особам, які перебувають на обліку та проінформовано про чинники, що впливають на здоров'я. Крім того, Пологівським РЦСССДМ вищезазначеній категорії осіб можуть надаватися (за згоди особи) наступні соціальні послуги:

- ПОСЛУГА СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ -
 допомога в аналізі життєвої ситуації, визначенні основних проблем, шляхів їх вирішення, складання плану виходу із складної життєвої ситуації; залучення отримувача до вирішення власної складної життєвої ситуації; надання психологічної підтримки; допомога в оформленні документів; сприяння працевлаштуванню; допомога у зміцненні/відновленні родинних та суспільно корисних зв’язків; 

ПОСЛУГА СОЦІАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ТА РЕІНТЕГРАЦІЇ - допомога в отриманні безоплатної правової допомоги; інформаційна допомога в оформленні документів; допомога в отриманні реєстрації місця проживання/перебування; формування та підтримка соціальних навичок; допомога в аналізі життєвої ситуації, визначенні основних проблем, шляхів їх вирішення, складання плану виходу із складної життєвої ситуації; залучення отримувача до вирішення власної складної життєвої ситуації; 

КОНСУЛЬТУВАННЯ - допомога в аналізі життєвої ситуації, визначенні основних проблем, шляхів їх вирішення, складання плану виходу із складної життєвої ситуації; психологічне консультування; сприяння в отриманні правової допомоги.

СОЦІАЛЬНИЙ СУПРОВІД - обстеження, оцінка потреб, визначення шляхів вирішення основних проблем; складання індивідуального плану соціального супроводу; залучення отримувача послуги до виконання індивідуального плану соціального супроводу; оцінка результатів виконання індивідуального плану соціального супроводу; регулярні зустрічі чи відвідування отримувача послуги з метою моніторингу виконання поставлених завдань; сприяння у отриманні інших послуг, організації взаємодії з іншими суб’єктами соціального супроводу; допомога в усвідомленні значення дій та/або розвиток вміння керувати ними; навчання та розвиток навичок; психологічне консультування; психологічна підтримка;

ПОСЕРЕДНИЦТВО/МЕДІАЦІЯдопомога у врегулюванні конфліктів; ведення переговорів; опрацювання шляхів та умов розв’язання конфлікту.

СОЦІАЛЬНА ПРОФІЛАКТИКА - організація навчання та просвіти; комплекс заходів, спрямованих на попередження конкретної соціальної проблеми, негативних явищ тощо; довідкові послуги; розроблення та розповсюдження рекламно-інформаційних матеріалів щодо надання соціальних послуг.

Інформацію надано Пологівським районним центром соціальних служб для сім'ї дітей та молоді