:

ДІТИ БУДУТЬ З ЖИТЛОМ!

вкл. .






12 серпня головою райдержадміністрації Артуром Крупським, за участю міського голови Юрія Коноваленка та сільських голів, відбулося засідання круглого столу.

Захист житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа є одним із першочергових завдань, які сьогодні стоять перед державою.

Кабінет Міністрів України своєю постановою від 26.06.2019 №616 вніс зміни до постанови від 15.11.2017 №877, у відповідності до якої  визначено порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2019 році, зокрема, на придбання  соціального житла, житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа (далі – діти).

В роз᾿ясненнях посадовців на засіданні прозвучало наступне.

Право на отримання житла за рахунок субвенції або грошової компенсації за власним вибором мають діти в порядку черговості взяття на квартирний облік.

Не допускається одночасне перебування дитини на квартирному обліку за місцем її походження та за місцем її проживання.

Дитина протягом трьох робочих днів від дати ознайомлення з порядком та умовами отримання житла за рахунок субвенції або грошової компенсації визначає разом із законним представником або в разі його відсутності –                  з представником органу опіки та піклування за місцем свого походження (тільки в разі, коли дитина не досягла повноліття або визнана недієздатною особою, особою, цивільна дієздатність якої була обмежена) спосіб реалізації свого права на забезпечення житлом та звертається з відповідною заявою до органу соціального захисту населення.

Заяву про придбання житла або виплату грошової компенсації дитина особисто подає до органу соціального захисту населення за місцем перебування на квартирному обліку.

Гранична площа житла не обмежується. Тобто, у разі, якщо  житлове приміщення  або будинок матимуть  більшу  площу, проте їх вартість не перевищуватиме гранично допустиму, доплата з місцевого  бюджету не потрібна.

Грошова компенсація може бути використана на придбання житлового приміщення в прийнятих в експлуатацію житлових будинках у будь-якій адміністративно-територіальній одиниці в межах області протягом одного року з дня зарахування коштів на спеціальний рахунок в уповноваженому банку.

 Діти, які виявили  бажання отримати грошову компенсацію, з метою отримання допомоги у придбанні житла звертаються із заявою до центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді районної, районної у м. Києві держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі утворення) ради, сільської, селищної ради об’єднаної територіальної громади, працівник якого здійснює соціальний супровід такої дитини відповідно до законодавства.

У разі якщо дитина, яка має право і бажає  отримати грошову  компенсацію, не перебуває під соціальним супроводом, їй надається роз’яснення  щодо змісту, обсягу, умов  та порядку отримання соціальної послуги соціального супроводу  та  укладається договір  про надання  послуги.

Протягом 2018 року за рахунок субвенції з державного бюджету до місцевих бюджетів було придбано  житло 3-ом особам з числа дітей-сиріт, які потребували поліпшення житлових умов та перебували на квартирному обліку у виконкомі Пологівської міської ради.    

На сьогодні 64 дитини-сироти, дитини, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа нашого району перебувають на квартирному обліку в міській та сільських  радах (до 18 років – 11, до 23 років – 53).

Маємо сподівання, що робота в цьому напрямку, яку буде продовжено в поточному році, буде такою ж плідною і результативною, спрямованою на зменшення ризиків потрапляння дітей до інтернатних закладів, розвиток сімейних форм виховання та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа.







За інформпцією служби у справах дітей райдержадміністрації