:

16 липня головою райдержадміністрації Артуром Крупським, за участю міського голови Юрія Коноваленка та представників Воскресенської і Федорівської сільських рад, начальників зацікавлених структурних підрозділів райдержадміністрації, проведено засідання круглого столу з питань надання житла дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа.

Захист житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа є одним із першочергових завдань, які сьогодні стоять перед державою.

Протягом 2019 року у Пологівському районі було виділено грошову компенсацію для придбання житла за рахунок субвенції з державного бюджету до місцевих бюджетів 8-ми дітям, які потребували поліпшення житлових умов та перебували на квартирному обліку, і на сьогоднішній день 5-ма з них житло вже  придбано.

Наразі, 57 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа нашого району перебувають на квартирному обліку в міській та сільських  радах (до 18 років – 15, до 23 років – 42).

Кабінет Міністрів України своєю постановою від 01.06.2020 №515 вніс зміни до постанови від 15.11.2017 №877, у відповідності до якої  визначено порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2020 році, зокрема, на придбання  соціального житла, житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа (далі ― діти).

В роз᾿ясненнях посадовців на засіданні прозвучало наступне.

Право на отримання житла за рахунок субвенції або грошової компенсації відповідно до вказаних вище Порядку та умов за власним вибором мають діти віком від 16 до 23 років у порядку черговості взяття на квартирний облік, у тому числі діти, які досягли 23-річного віку протягом поточного бюджетного року.

Не допускається одночасне перебування дитини на квартирному обліку за місцем її походження та за місцем проживання.

Для освоєння коштів відповідної субвенції за розпорядженням  районної державної адміністрації або за рішенням виконавчого органу міської, сільських рад об’єднаних територіальних громад  утворюється відповідна комісія (далі ― місцева комісія), яка подає пропозиції до відповідної комісії обласної державної адміністрації (далі ― регіональна  комісія).

Місцевою комісією формуються та затверджуються як загальний список дітей, які перебувають на квартирному обліку, так і список дітей для виплати грошової компенсації із визначенням окремо щодо кожної дитини обсягу такої компенсації.

До загального списку не включаються діти, яким було виділено грошову компенсацію для придбання житла за рахунок субвенції у 2019 році.

Місцевою комісією погоджується також житлові об’єкти, які планується придбати для забезпечення житлом дітей, у тому числі за рахунок грошової компенсації.

Регіональною комісією ж формується регіональний загальний список дітей відповідно до дати взяття на квартирний облік.

За наявності кількох осіб з однаковою датою взяття на облік перевага надається дитині старшого віку.

Визначення наступної дитини із загальної обласної черги, якій може бути придбано житло або призначено грошову компенсацію для придбання житла, проводить також регіональна комісія.

Дитині (визначеній регіональною комісією в порядку черговості) за місцем її проживання/перебування надсилається рекомендованим листом повідомлення про можливість отримання нею житла за рахунок субвенції або призначення їй грошової компенсації із зазначенням адреси, за якою необхідно звернутися, та строків звернення.

Також додатково дитина інформується за допомогою телефонного зв’язку та надсилається їй копія повідомлення на її електронну (у разі наявності)/поштову адресу.

Дитині надаються роз’яснення щодо її права на отримання житла за рахунок субвенції або грошової компенсації, її ознайомлюють з порядком та умовами отримання житла за рахунок субвенції або грошової компенсації під її особистий підпис.

Дитина протягом трьох робочих днів з дати ознайомлення з порядком та умовами отримання житла за рахунок субвенції або грошової компенсації визначає разом із законним представником, у разі його відсутності — із представником органу опіки та піклування за місцем свого походження (тільки якщо дитина не досягла повноліття або визнана недієздатною особою чи особою, цивільна дієздатність якої обмежена), спосіб реалізації свого права на забезпечення житлом та звертається з відповідною заявою.

За дитиною, яка протягом одного місяця з дати надсилання їй зазначеного повідомлення, або протягом трьох робочих днів з дати ознайомлення з порядком та умовами отримання житла за рахунок субвенції чи грошової компенсації, не подала заяву про придбання житла, зберігається черговість на квартирному обліку.

Соціальний супровід дитини, якій призначено грошову компенсацію, здійснює районний, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді/ центр соціальних служб або фахівець із соціальної роботи, зокрема, надає допомогу у відкритті спеціального рахунка, соціальну послугу консультування щодо вибору житла та оформлення права власності на нього, а також здійснює інші заходи, спрямовані на забезпечення права дитини на житло.

Грошова компенсація може бути використана на придбання житлового приміщення у прийнятих в експлуатацію житлових будинках у будь-якій адміністративно-територіальній одиниці протягом одного року з дня зарахування коштів на спеціальний рахунок в уповноваженому банку за наявності погодження місцевої комісії.

На житло, що придбавається, складається акт обстеження стану житлового приміщення (будинку, квартири) місцевою комісією (за місцем придбання житла), утвореною за рішенням місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування (у разі відсутності такої комісії акт складається
структурним підрозділом органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування (у кількості не менше трьох осіб), до повноважень якого належить забезпечення прав дітей).

Маємо сподівання, що робота в цьому напрямку, яку буде продовжено в поточному році, буде такою ж плідною і результативною, спрямованою на зменшення ризиків потрапляння дітей до інтернатних закладів, розвиток сімейних форм виховання та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа.

 

За інформацією служби у справах дітей райдержадміністрації