:

 

Всеукраїнська екологічна ліга, Центр екологічної освіти та інформації, Департамент екології та природних ресурсів Донецької обласної державної адміністрації   організовують Національний форум «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології». Захід проводиться за сприяння Міністерства енергетики та захисту довкілля Донецької обласної військово – цивільної адміністрації, Міжрегіонального центру наукових досліджень та експертиз, Програми малих грантів ПРООН/ГЕФ. Ключовою темою форуму є рекультивація полігонів і сміттєзвалищ: проблемні питання та кращі практики. Основна мета заходу – визначення в Україні проблем, що стосуються рекультивації полігонів та сміттєзвалищ, пошук сучасних підходів до подолання критичної ситуації у сфері перероблення відходів; сприяння реалізації екологічно дружніх, ресурсо- та енергоефективних технологій на місцевому рівні; розроблення рекомендацій та програм для комплексного розв’язання муніципальних  і регіональних проблем у сфері поводження з відходами; сприяння співпраці органів державної влади, місцевого самоврядування, громадських організацій, науки, бізнесу; збереження довкілля; впровадження засад збалансованого розвитку та кращих світових практик поводження з відходами України та на регіональному рівні.

До участі у Національному форумі «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології» запрошуються представники  органів державної влади  та місцевого самоврядування, об’єднаних територіальних громад, науковці, природоохоронні громадські організації, бізнес-структури, які працюють у сфері поводження з відходами, підприємства-виробники техніки та технологічного обладнання перероблення відходів, установи, які працюють у галузі екологічної безпеки та охорони довкілля, ЗМІ.

Для контактів та отримання додаткової інформації звертатись до:

Віштак Анни +38(096)174 47 93, (099) 05547 39, (044) 251-13-32

e-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Захід відбудеться 7-8 листопада  2019 року у м.Слов’янськ / м.Краматорськ, Донецької області (докладну інформацію про місце проведення та детальний розклад Форуму отримають зареєстровані учасники

Інформаційне повідомлення з програмою Форуму додається.

Кінцевий термін подання доповідей – 21 жовтня 2019 р.

 

Вимоги
до оформлення доповіді для публікації у збірці матеріалів
Національного форуму «Поводження з відходами в Україні:
законодавство, економіка, технології»
 

Доповіді приймаються за тематичними напрямами, вказаними в програмі, обсягом не більше 5 стор. формату А4, створеними у програмі MS Word.

Вартість публікації у збірнику матеріалів Форуму – 204 грн.

Реквізити для оплати друку статті в збірці:

Одержувач: ТОВ «Центр екологічної освіти та інформації»

Р/р UA123218420000026000284962001

в Київському ГРУ АТ КБ «Приватбанк»

МФО 321842, код ЄДРПОУ 30782043

Призначення платежу: За публікацію доповіді. В тч ПДВ-34,00 грн.

Необхідно встановити параметри форматування документа:

 

  • шрифт Times New Roman, кегль 14, стиль – звичайний (normal);
  • формат сторінки: поля – зверху, знизу – 2 см, справа – 1,5 см; зліва – 3 см;
  • міжрядковий інтервал одинарний;
  • зверху по центру: назва доповіді; через інтервал нижче – прізвище та ініціали автора, науковий ступінь, вчене звання, посада; нижче – назва організації і місто; нижче, через інтервал, з абзацу друкується текст;
  • в кінці статті за потреби подають список використаної літератури.

 

Доповіді подають в остаточній авторській редакції. Організатори не несуть відповідальності за опубліковану інформацію.

Файли з текстами надсилати електронною поштою на адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. з приміткою «Форум-Відходи-2019».

Ім’я документа має повторювати прізвище першого автора латиницею (Petrenko.doc).

 Приклад:

ПОВТОРНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВІДХОДІВ

ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

 Василенко В. М., кандидат технічних наук, доцент кафедри екології та природокористування

Супрун Н. П., доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри екології та природокористування

Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

Вторинна текстильна сировина – це відходи, що утворюються в процесі оброблення і перероблення сировини в текстильній промисловості, а також відходи споживання (…).

 Література:
1 Супрун Н. П., Василенко В. М., Щуцька Г. В. Визначення механічних характеристик термоклейових пакетів текстильних матеріалів // Електронний журнал «Технології та дизайн» – К. : КНУТД, 2013, № 3 (8). – C. 1–6.

Реєстраційна форма
учасника Національного форуму
«Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології»
 м. Слов’янськ / м. Краматорськ, Донецька область
7 – 8 листопада 2019 року

 

 Прізвище ________________    Ім’я________________  По батькові__________________

Місце роботи або навчання _____________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(повна назва установи, поштова адреса, телефон/факс, Е-mail)

Посада _______________________________________________________________________________

Науковий ступінь ____________________________ Вчене звання _______________________

Поштова адреса учасника _________________________________________________________

                                                           (номер будинку, вулиця, село, місто, область, індекс)

Контактні телефони учасника:

службовий _____________________________ мобільний _____________________

Електронна адреса учасника______________________________________________________

Присутність у Facebook _________________________________________________________

 Будь ласка, позначте заходи, в яких Ви бажаєте взяти участь 

Заходи Форуму

Форма участі у заході

Пленарна сесія

Проблемні питання та кращі практики в Україні щодо рекультивації полігонів та сміттєзвалищ

 

□ Доповідач  □ Учасник  □ Тільки публікація

Тема доповіді ________________________

 

Круглий стіл 1

Законодавче регулювання питання рекультивації полігонів та сміттєзвалищ: складності адаптації українського законодавства до європейських вимог та стандартів

 

□ Доповідач  □ Учасник  □ Тільки публікація

Тема доповіді ________________________

 

Круглий стіл 2

Вплив полігонів та сміттєзвалищ на стан довкілля та життєдіяльність людей

 

□ Доповідач  □ Учасник  □ Тільки публікація

Тема доповіді ________________________

 

Круглий стіл 3

Формування місцевих стратегій/програм поводження з відходами в контексті децентралізації: проблеми та шляхи їх розв’язання

 

□ Доповідач  □ Учасник  □ Тільки публікація

Тема доповіді ________________________

 

Секція 1

Перспективи рекультивації територій, порушених внаслідок розміщення промислових та небезпечних відходів в Україні

 

□ Доповідач  □ Учасник  □ Тільки публікація

Тема доповіді ________________________

 

Секція 2

Впровадження освітніх програм та інформаційна політика для підвищення рівня обізнаності представників органів влади та населення щодо поводження з відходами та екологічно-безпечної рекультивації сміттєзвалищ

 

□ Доповідач  □ Учасник  □ Тільки публікація

Тема доповіді ________________________

 

Тренінг для освітян

Роздільне збирання побутових відходів

 

□ Учасник          □ Не братиму участі

Секція 3

Екологічно-дружні технології перероблення та утилізації відходів

 

□ Доповідач  □ Учасник  □ Тільки публікація

Тема доповіді ________________________

 

Засідання робочої групи

Стан поводження з харчовими відходами в Україні: проблеми та можливості їх розв’язання

 

□ Доповідач  □ Учасник  □ Тільки публікація

Тема доповіді ________________________

 

Екскурсії (8 листопада) для ознайомлення
з об’єктами рекультивації полігонів
м. Слов’янськ та м. Краматорськ та несанкціонованного сміттєзвалища у
с. Богородичне

 

□ Учасник          □ Не братиму участі

Презентаційна панель

Кращі практики, нова інфраструктура та сучасні технології рекультивації полігонів та сміттєзвалищ

 

□ Доповідач  □ Учасник  □ Тільки публікація

Тема доповіді ________________________

 


  1 2

3