:

  Запорізька обласна державна адміністрація оголошує додатковий конкурсний відбір інвестиційних програм і проектів, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2018 році.
   У додатковому конкурсному відборі можуть прийняти участь інвестиційні програми і проекти регіонального розвитку, що мають на меті розвиток енергоефективності державних і комунальних медичних закладів.
Інвестиційні проекти і програми з розвитку енергоефективності закладів охорони здоров’я повинні бути розроблені у відповідності до державних будівельних норм і стандартів та забезпечувати комплексний підхід і максимальну енергоефективність від їх реалізації.
Додатковий конкурсний відбір проводиться відповідно до положень ст. 241 Бюджетного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 196 «Деякі питання державного фонду регіонального розвитку».
У конкурсному відборі беруть участь інвестиційні програми і проекти, підготовлені в установленому законодавством порядку місцевими і центральними органами виконавчої влади (їх територіальними підрозділами), органами місцевого самоврядування (далі – заявники).
Основними умовами відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку є їх відповідність таким критеріям:
1) для інвестиційних програм і проектів, які передбачають будівництво, – наявність затвердженої в установленому законодавством порядку проектної документації;
2) календарний план реалізації становить від одного до трьох років;
3) співфінансування з місцевих бюджетів на рівні 10 відсотків;
4) спроможність суб’єктів, на фінансування об’єктів яких залучаються кошти державного фонду регіонального розвитку, забезпечувати подальше власне фінансування або їх утримання за рахунок коштів місцевих бюджетів.
Інвестиційні програми і проекти регіонального розвитку, що подаються на додатковий конкурсний відбір, повинні бути розроблені відповідно до технічного завдання, яке розміщено на веб-сайті Мінрегіону України, зокрема для проектів спрямованих на розвиток енергоефективності державних і комунальних медичних закладів – до технічного завдання «Розвиток енергоефективності державних і комунальних закладів охорони здоров’я»(http://dfrr.minregion.gov.ua/region-tz?NID=5019 ) .
Інформація про інвестиційну програму чи проект регіонального розвитку (за формою, яка затверджена наказом Мінрегіону України від 24.04.2015 № 80) має бути розміщена на відповідній сторінці веб-сайту Мінрегіону України (http://dfrr.minregion.gov.ua).
Для участі в конкурсному відборі інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку особисто або поштою заявники подають:
1) інвестиційну програму чи проект регіонального розвитку (за формою, яка затверджена наказом Мінрегіону України від 24.04.2015 № 80);
2) зведений кошторисний розрахунок;
3) звіт за результатами експертизи проектів будівництва;
4) акт (наказ, розпорядження, рішення) про затвердження проектної документації відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 року № 560, зі змінами;
5) документи щодо форми власності, класу наслідків (відповідальності) для об’єктів будівництва (якщо клас наслідків відповідальності не визначений в експертному звіті) та підтвердження залишкової вартості для всіх проектів;
6) енергетичний паспорт (прошитий та завірений належним чином) для проектів, виготовлених:
до 01.05.2017 – енергетичні паспорти старого та нового зразка (ДБН В.2.6-31:2006 та ДБН В.2.6-31:2016 «Теплова ізоляція будівель» відповідно);
після 01.05.2017 – енергетичний паспорт нового зразка (ДБН В.2.6-31:2016 «Теплова ізоляція будівель»);
7) довідка (обґрунтування) про комплексність заходів;
8) довідка про додержання під час реалізації проекту нормативів з питань створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;
9) обґрунтування (пояснення нагальної потреби) для небудівельних проектів;
10) копії договорів про співробітництво, укладених відповідно до Закону України «Про співробітництво територіальних громад», – для проектів, які впроваджуються як проекти співробітництва територіальних громад;
11) копії рішень про утворення об’єднаної територіальної громади відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» – для проектів, які впроваджуються як підтримка добровільно об’єднаних територіальних громад;
12) інші документи, які підтверджують відповідність проектів умовам та критеріям, визначеним у пунктах 6, 7 «Порядку підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 196 зі змінами.
Документи по кожному проекту подаються у 2-х примірниках. Копії документів повинні бути посвідчені підписом уповноваженої особи та скріплені мокрою печаткою у встановленому порядку.
Прийом документів на конкурс здійснюється щоденно з 09 00 до 16-00 годин (крім суботи та неділі), з 29 вересня по 30 жовтня 2017 року включно за адресою: пр. Соборний (пр. Леніна), 164, каб. 442, 421, м. Запоріжжя, 69107(Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації)
Контактні телефони: (061) 224-61-22; 224-63-44; 225-63-55; 224-62-63.
Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації