:
ЗАЯВА
про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації детального плану території,   розташованої  за межами населених пунктів Воскресенської  сільської ради Пологівського району Запорізької області для розміщення  асфальтобетонної установки ДС-168
 1. Замовник СЕО та виконавець
       Замовником проєкту містобудівної документації є Пологівська районна державна адміністрація Запорізької області (70600, Запорізька область, Пологівський район. м. Пологи, вул. Єдності, 32, тел/факс (06165) 2-26-20,        е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.http://pologyrda.gov.ua/) Код ЄДРПОУ 02126354
       Виконавець проєкту – товариство з обмеженою відповідальністю «Інститут Ефективних Технологій - Сателіт», 69041, м. Запоріжжя, вул. Кремлівська, 65/55, тел. (061)270-58-09, е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; http://zpinet.com.ua/. Код ЄДРПОУ 40285214
 
 1. Вид та основні цілі ДДП
Детальний план території,  розташованої  за межами населених пунктів Воскресенської  сільської ради Пологівського району Запорізької області для розміщення  асфальтобетонної установки ДС-168 розробляється на підставі розпорядження голови райдержадміністрації від 27.10.2017 № 376.
Детальний план є містобудівною документацією місцевого рівня, яка визначає функціональне призначення, параметри забудови земельної ділянки з метою розміщення об’єкту будівництва, формування принципів планувальної організації забудови, уточнення в більш крупному масштабі положень схеми планування території району, визначення планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами, формування пропозицій щодо можливого розташування об’єкту сонячної енергетики в межах однієї проектної території із дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства з метою залучення інвестицій згідно інтересів територіальної громади, заходів щодо реалізації містобудівної політики розвитку території району, згідно  п.4.1. ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»; визначення містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.
При розроблені детального плану враховується Схема планування території Запорізької області, Схема проекту районного планування Пологівського району, проектна документація, інформація земельного кадастру, лист Запорізької облдержадміністрації від 25.06.2019 № 06111/08-27 про визначення та врахування державних та регіональних інтересів під час розроблення детального плану території. 
 1. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)
       Обсяг СЕО визначається переліком основних екологічних проблем наявних на території. На території, яка охоплюється детальним планом, планується   розміщення  асфальтобетонної установки ДС-168 за межами населених пунктів Воскресенської сільської ради Пологівського району Запорізької області.
Основні техніко – економічні показники:
1.Територія в межах проекту – 7,1999 га;
 1. Номінальна потужність асфальтозмішувальної
 установки ДС-168 – 60 т/год.
 1. Ймовірні наслідки
а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення –   у зв’язку з відсутністю прилеглих територій СЗЗ, місць громадського та культурного відпочинку та  відстань від джерел викидів  майданчику  до найближчих житлових будинків становить більше за 1300 м;
 
б) для територій з природоохоронним статусом – відсутні відповідні території в межах розміщення асфальтобетонної установки ДС-168;
 
в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення – відсутні.
 
Визначення основних екологічних проблем:
 1. Атмосферне повітря:
викиди забруднюючих речовин від автотранспорту та установки ДС-168,  не мають значного впливу на повітря, незначно забруднюють навколишнє середовище та  дозволені обсяги викидів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел викидів, відсутні.
 1. Водні ресурси:
         забруднення відсутні
 1. Земельні ресурси:
          утворення будівельних та комунальних відходів
 1. Здоров’я населення:
Асфальтобетонна установка ДС-168 – не має значного впливу на повітря, незначно забруднює навколишнє середовище, але знаходиться досить далеко від місць проживання людей і має свої санітарно-захисні зони. Джерелами забруднення атмосфери на проектованому об’єкті є елементи асфальтобетонної установки.
 1. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено
Альтернатива відсутня. Якщо документ державного планування (детальний план території) не буде затверджено, це не створить умов для погіршення   екологічного стану за межами населених пунктів Воскресенської сільської ради Пологівського району Запорізької області.
 1. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки
       Перевірка матеріалів Детального плану території, розділу «Охорона навколишнього природного середовища», на відповідність діючим нормативно-правовим документам у цій галузі;
       Обсяг досліджень передбачається відповідно до ст.11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».
       Для   розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:  доповіді про стан довкілля,  статистичну інформацію, дані моніторингу стану довкілля,  оцінку впливу на довкілля планової діяльності та об’єкту, які можуть мати значний вплив на довкілля, пропозиції щодо зміни  існуючого функціонального використання території
 1. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування:
 розриви між існуючою виробничою площадкою, інфраструктурними об’єктами  відповідають вимогам ДСП 3173-96;
проектом передбачено ряд ресурсозберігаючих рішень щодо використання води, землі, електроенергії̈;
використання обладнання вищої категорії складності;
повна герметизація всього обладнання, кабелів;
дотримання норм технологічного регламенту;
дотримання правил ТБ та пожежної безпеки; 
 1. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку
Розділ "Охорона навколишнього природного середовища" у містобудівній документації повинен відповідати вимогам ст. 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».
 1. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання
Протягом 15 діб з дня оприлюднення повідомлення на офіційному сайті уповноваженого органу, громадськість має право надати зауваження та пропозиції щодо  визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації -   Внесення змін до детального плану окремої території для розміщення , на земельній ділянці, розташованій за адресою: Запорізька область, Пологівський район, Воскресенська сільська рада, за межами населеного пункту.
Пропозиції та зауваження подаються до відділу  житлово-комунального господарства, містобудування , архітектури, захисту Пологівської районної державної  адміністрації   Запорізької   області в робочі дні за адресою:  вул. Єдності, буд. 32, м. Пологи, Пологівський район, Запорізька область, 70600,  тел. (06165) 22620.