:

Доводимо до відома, що  ПрАТ «Пологівський ОЕЗ» планує будівництво котельної з встановленням парового котла потужністю 22,9МВт, з оснащенням котла газоочисною установкою, допоміжним обладнанням та складом для зберігання  палива з облаштуванням завальної ями.

Відповідно до статті  4 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», до  прийняття рішення про впровадження планової діяльності, суб’єкт господарювання доводить до відома населення  Повідомлення  про планову діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля :
 

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, не зазначається суб’єктом господарювання)                

20189261805

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, для паперової версії зазначається суб’єктом господарювання)

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові
«ПОЛОГІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД», код ЄДРПОУ 00384147

фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання
70600, Запорізька обл., Пологівський район, м. Пологи, вул. Ломоносова, 36

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця
тел. (06165)2-33-52
(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи[1].

Планована діяльність, її характеристика.
Планована діяльність передбачає будівництво котельної з встановленням парового котла потужністю 22,9 МВт, з оснащенням котла газоочисною установкою, допоміжним обладнанням та складом для зберігання палива з облаштуванням завальної ями, та потребою водозабору підземних вод для вироблення пари для потреб виробництва, що перевищує 300 кубічних метрів на добу.

Технічна альтернатива 1.
При виборі основного обладнання визначальними були наступні положення: вимоги ДБН В.2.5-77:2014 «Котельні» про кількість і одиничну продуктивність котлоагрегатів.

Розглядалось встановлення  парового котла Е-35-16/250Д виробництва ХКП «Котлоенергопроект».

Дана альтернатива була відхилена у зв’язку з виявленням неприйнятних характеристик роботи котла: часті зупинки для проведення чищення та розшлакування котла, низький ККД, велика витрата палива на виробництво 1 т. пари, невідповідність технологічним характеристикам діючого підприємства.

За  результатами проведеної оцінки пропозицій щодо поставки обладнання (комплектність котельної установки, вартість, характеристики роботи котла, період роботи до зупинки на чистку) та оцінки технічних рішень, у т.ч термін окупності капітальних вкладень,  а також  досвіду експлуатації обладнання Vyncke на інших підприємствах,  альтернативний варіант отримав  меншу кількість сукупних переваг.

Технічна альтернатива 2.
Не розглядалася

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Будівництво котельної з встановленням парового котла потужністю 22,9 МВт, з оснащенням котла газоочисною установкою, допоміжним обладнанням та складом для зберігання палива з облаштуванням завальної ями, розташованої за адресою: Запорізька область, Пологівський район, м. Пологи, вул. Ломоносова, 36. Територія проммайданчика граничить:

-  з північного заходу – з ВАТ «Пологівський КХП», Запорізька область, Пологівський район, м. Пологи, вул. Ломоносова, 32;

-   з півночі та північного сходу – з пустирем, за яким розташовані будинки по вул. Дружби на відстані 210 м;

-  з півдня, південного сходу, заходу і південного заходу – з землями Пологівської міської ради.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
У зв’язку з тим, що підприємство існуюче, територіальна альтернатива 1 не розглядалася.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.
У зв’язку з тим, що підприємство існуюче, територіальна альтернатива 2 не розглядалася.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Відповідно до ДБН В.1.2-14-2009, п.4.1.3, основною вимогою, яка визначає надійність будівельного об’єкта, є його відповідність призначенню і здатність зберігати необхідні експлуатаційні якості протягом встановленого терміну експлуатації. До них належить:

-  гарантія безпеки для здоров’я і життя людей, майна та довкілля;

-  збереження цілісності об’єкта і використання його за призначенням і нормального функціонування технологічного процесу;

-  забезпечення можливості розвитку об’єкта;

-  створення зручностей і комфорту для працівників та відвідувачів;

-  обмеження ризиків шляхом виконання вимог до вогнестійкості, безвідмовність роботи захисних пристроїв, надійності систем і мереж життєзабезпечення, живучості будівельних конструкцій.

Встановлена надійність має бути забезпечена на всіх етапах будівництва об’єкта.

Надійність, у тому числі довговічність і живучість, забезпечуються одночасним виконанням вимог, які висуваються до вибору матеріалів, конструктивних і об’ємно-планувальних рішень, а також дотримання правил технічної експлуатації, нагляду і догляду за конструкціями.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Будівництво котельної з встановленням парового автоматизованого котла потужністю 22,9 МВт на твердому паливі, розташованого за  адресою: Запорізька обл., Пологівський район, м. Пологи, вул. Ломоносова, 36.

Продуктивність  проектованого  котла  покриває  100 %  теплових  потреб підприємством. 

Основне  обладнання  котельні,  яка  проектується  –  один  комбінований водотрубно-жаротрубний паровий сталевий котел Vyncke, автоматизований, на твердому паливі (лушпиння  соняшнику,  лушпиння  соняшнику  гранульоване).

Продуктивність – 35000 кг/год.  

В  якості  основного  палива  для  роботи  котельні,  яка  проектується передбачається: 

– лушпиння соняшникове не гранульоване;

– лушпиння соняшникове гранульоване.

Кількісна  потреба у  воді  визначається  необхідністю  вироблення  пари  для потреб виробництва і складає відповідно максимального споживання 26,25  м3/год, при  умові 25% повернення конденсату. 

При виборі основного обладнання визначальним були наступні положення:

•  вимоги  ДБН  В.2.5-77:2014  "Котельні"  про  кількість  і  одиничну  продуктивність котлоагрегатів;

•  забезпечення  найбільш  ефективного  завантаження  встановленого обладнання (бажано 70 –  100%) як в опалювальний період, так і в  літній, що призводить до найбільш економного використання палива на котельні та мінімального зносу обладнання завдяки роботі його в базовому режимі;

• парову котельню розташувати в окремій будівлі підприємства.

Видалення продуктів згоряння передбачається через  димову трубу висотою 42 м. та  діаметром гирла 1,91 м.

Конструювання  і  розрахунок  газовиділення  від  запроектованого  котла виконані  з  урахуванням  їх  роботи  з  димососом.  Технологічна  схема  і компонування  обладнання  виконано  з  урахуванням  вимог  ДБН  В.2.5-77:2014 "Котельні", і забезпечує розміщення устаткування і зручність експлуатації.

Проектована  система  КВП  і  автоматизація  котельні  забезпечує  повний контроль за роботою вузлів твердопаливного котла. Передбачається  електропостачання  запроектованого  котла  котельні  від розподільчого пристрою котельні. Паливоподача котла передбачається від оперативного бункера паливоподачі. Зберігання основного палива відбувається в силосах  для збору біопалива.

Проектований водотрубно-жаротрубний паровий сталевий котел Vyncke, автоматизований, на твердому паливі (лушпиння соняшнику, лушпиння соняшнику гранульоване) має наступні характеристики:

-  паропродуктивність -  35 т/год;

-  робочий тиск пари -  18 бар;

-  температура пари -  205 ºС;

-  температура відхідних газів – орієнтовно 200ºС (після економайзеру);

-  температура живильної води -  105 ºС;

-  номінальне теплове навантаження – 22900 кВт;

-  ККД % - до 85;

-  система продувки і знесолення котла – автоматична.

Для живлення парового котла передбачається установка 2-х живильних насосів.

Передбачається подача холодної води для потреб котельні зі свердловин підприємства у кількості 34,09 м3/год.

Проектом передбачено встановлення автоматизованої системи очищення води для парової котельні продуктивністю 35 т/год.

Крім цього, для реалізації планованої діяльності, передбачається будівництво допоміжних будівель та споруд:

-  два силоси оперативного зберігання лушпиння соняшникового не гранульованого та лушпиння соняшникового гранульованого;

-  два силоси довгострокового зберігання лушпиння соняшникового не гранульованого та лушпиння соняшникового гранульованого;

-  завальна яма;

-  пункт завантаження автотранспорту;

-  транспортні елементи;

-  естакада інженерних комунікацій;

-  норійна вежа;

-  електрофільтр.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

- дотримання нормативів гранично допустимих рівнів екологічного навантаження на навколишнє середовище територій з урахуванням потенціальних його можливостей: дотримання ГДК забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на межі нормативної санітарно-захисної зони і зони житлової забудови; викиди від стаціонарних джерел повинні здійснюватися за наявності дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря;

- дотримання гігієнічних нормативів звуку і вібрації на межі сельбищної території;

- по ґрунтам, поверхневим і ґрунтовим водам – відсутність інтенсивного прямого негативного впливу;

- дотримання встановленої санітарно-захисної зони;

- відновлення порушених гірничими роботами земель, їх рекультивація;

- дотримання умов та встановленого ліміту водокористування.

щодо технічної альтернативи 1
Екологічні та інші обмеження технічної альтернативи не розглядалися, оскільки було прийнято рішення щодо відмови від даної технічної альтернативи, так як даний варіант виявився недоцільним.

щодо технічної альтернативи 2
Не розглядалася.

щодо територіальної альтернативи 1
У зв’язку з тим, що підприємство існуюче, територіальна альтернатива 1 не розглядалася.

щодо територіальної альтернативи 2
У зв’язку з тим, що підприємство існуюче, територіальна альтернатива 2 не розглядалася.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

Розширення площі ділянки підприємства та меж не планується. Планована діяльність провадиться території діючого підприємства і за його межі виходити не буде, додаткового еколого-інженерного захисту не потрібно.

щодо технічної альтернативи 1

Розглядалось встановлення  парового котла Е-35-16/250Д виробництва ХКП «Котлоенергопроект».

Дана альтернатива була відхилена у зв’язку з виявленням неприйнятних характристик роботи котла: часті зупинки для проведення чищення та розшлакування котла, низький ККД, велика витрата палива на виробництво 1 т. пари, невідповідність технологічним характеристикам діючого підприємства.

Для використання технічної альтернативи необхідні додаткові технічні рішення з територіального розташування обладнання з відповідними додатковими рішеннями розширенням інженерних мереж.

щодо технічної альтернативи 2
Не розглядалася.

щодо територіальної альтернативи 1
У зв’язку з тим, що підприємство існуюче, територіальна альтернатива 1 не розглядалася.

щодо територіальної альтернативи 2
У зв’язку з тим, що підприємство існуюче, територіальна альтернатива 2 не розглядалася.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

На період будівництва основними об'єктами впливу будуть:

Атмосферне повітря:

-  викиди забруднюючих речовин в атмосферу від автомобільної та будівельної техніки, а також від зварювальної техніки;

-  шум від працюючої будівельно-монтажної техніки.

Ґрунти: можливим джерелом забруднення можуть бути стоки поверхневих вод з будівельних майданчиків, а також забруднення будівельним сміттям, паливно-мастильними матеріалами, технічними рідинами. Ризики будуть мінімізовані за рахунок ретельного управління будівельними роботами, безпечного зберігання паливно-мастильних матеріалів, технічних рідин та інших небезпечних речовин відповідно до міжнародної практики і сурового контролю за утворенням відходів.

Клімат та мікроклімат:
Вплив від реалізації планової діяльності відсутній.

Повітряне середовище:
 Під час будівництва: відбувається незначне забруднення повітряного середовища від працюючих будівельних машин та механізмів. Концентрації шкідливих речовин в повітрі не перевищують нормативів ГДК.

Водне середовище:
Суттєвий вплив на водне середовища під час функціонування котельні не очікується. Ймовірне забруднення поверхневих та підземних вод паливно-мастильними матеріалами буде мінімізоване дотриманням технологічних вимог до їх використання. Незначні впливи на підземні води будуть спричинені експлуатацією свердловин для водопостачання прісних підземних вод. Скиди господарсько-побутових стоків передбачено до локальних очисних споруд. Очищенні стоки будуть скидатися до міської системи каналізації. Поверхневі водойми і водотоки на ділянці розташування котельні відсутні.  

Геологічне середовище:
Порушення рельєфу не планується.

Рослинний і тваринний світ, заповідні об'єкти:
Будівництво котельні планується на землях слабо придатних для землеробства. Прямі загрози, які можуть сприяти порушенню рослинного покриву в процесі будівництва та експлуатації котельні, мінімальні або відсутні.

Впливи, обумовлені будівництвом та експлуатацією котельні на орнітофауну та кажанів характеризуються як низькі, дуже низькі або відсутні. План заходів, направлений на мінімізацію можливих впливів буде розроблений згідно результатів проведеного дослідження птахів та кажанів. У всякому випадку планується проведення моніторингу птахів і кажанів під час будівництва та експлуатації котельної.

Навколишнє соціальне середовище (населення):
Будівництво та експлуатація котельної буде надавати позитивний вплив на місцеву економіку через податкові надходження до місцевого бюджету, плату за послуги місцевих комунальних служб, і зайнятість технічного обслуговуючого персоналу. 

Навколишнє техногенне середовище:
Вплив відсутній. Ймовірність техногенної катастрофи, при дотриманні умов правильного використання обладнання – відсутня.

щодо технічної альтернативи 1
Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля даної технічної альтернативи не розглядалися, оскільки було прийнято рішення щодо відмови від даної технічної альтернативи, так як даний варіант виявився недоцільним.

щодо технічної альтернативи 2
Не розглядалася.

щодо територіальної альтернативи 1
У зв’язку з тим, що підприємство існуюче, територіальна альтернатива 1 не розглядалася.

щодо територіальної альтернативи 2
У зв’язку з тим, що підприємство існуюче, територіальна альтернатива 2 не розглядалася.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

Планова діяльність належить до другої категорії видів планової діяльності та об’єктів, які можуть мати вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля  згідно із  п.13 ч.3 ст.3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» №2059-VIII від 23 травня 2017 року.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД буде проведений у відповідності із ст.6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

 

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

проведення громадського обговорення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде:
отримання дозволу на початок будівельних робіт

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)
що видається Державною архітектурно-будівельною інспекцією України

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до
Департаменту екології та природних ресурсів Запорізької обласної державної адміністрації, 69035, м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 72а, тел./факс: (061)224-70-28,  (061)233-31-64, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.. Контактна особа:  Бєляєва Оксана Вікторівна.

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та
контактна особа)
 
[1] Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив.