:
ФОП одночасно є найманою особою: чи є право на податкову знижку?
Пологівська ОДПІ повідомляє, що порядок застосування податкової знижки визначений ст. 166 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ).
Підпунктом 166.4.2 ст. 166 ПКУ передбачено, що загальна сума податкової знижки, нарахована платнику податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) у звітному податковому році, не може перевищувати суми річного загального оподатковуваного доходу платника ПДФО, нарахованого як заробітна плата, зменшена з урахуванням положень п.164.6 ст.164 ПКУ.
Тобто, право на податкову знижку буде мати фізична особа – підприємець, яка одночасно є найманою особою, та винятково до доходів, одержаних від роботодавця у вигляді заробітної плати.
 
За порушення правил сплати податків податковим законодавством передбачена відповідальність
Пологівська ОДПІ звертає увагу, що відповідно до п. 126.1 ст. 126 Податкового кодексу України від 02.12.2010  № 2755-VІ зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) у разі якщо платник податків не сплачує узгоджену суму грошового зобов’язання (крім випадків, передбачених п. 126.2 ст. 126 ПКУ) протягом строків, визначених ПКУ, такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу у таких розмірах:
► при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, – у розмірі 10 відсотків погашеної суми податкового боргу;
► при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, – у розмірі 20 відсотків погашеної суми податкового боргу.
У разі порушення платником податків строку сплати до бюджету узгодженого грошового зобов’язання, передбаченого абзацом другим пп. 222.1.2 п. 222.1 ст. 222 ПКУ, такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу в розмірі 20 відсотків суми такого грошового зобов’язання (п. 126.2 ст. 126 ПКУ).
 
ДФС запровадила новий сервіс для платників ПДВ
Для платників податку на додану вартість ДФС запроваджено новий електронний сервіс – візуалізація повної інформації щодо податкової накладної з урахуванням всіх зареєстрованих до неї розрахунків коригування кількісних і вартісних показників.
Новий сервіс створений з метою недопущення платниками податку помилок при складанні розрахунків коригування до податкової накладної.
Доступ до інформації надано в приватній частині (особистий кабінет) Електронного кабінету у розділі «ЄРПН». За заданими параметрами пошуку податкової накладної відображається остаточний розрахунок з урахування всіх послідуючих зареєстрованих до неї розрахунків коригування по таким параметрам:
«Реєстраційний номер»; «Ознака документа (ПН-0, РК-1)»; «Номер документа»;  «Дата складання документа»; «Причина коригування (РК)»; «Номер рядка ПН (номер рядка ПН, що коригується)»; «Номер рядка в xml файлі»; «Обсяги постачання без ПДВ»; «Кількість (ПН, гр.6)»; «Ціна (ПН, гр.7)»; «Зміна кількості (РК, гр.7)»; «Ціна зазначена в гр. 8 РК»; «Зміна ціни (РК гр.9)»; «Кількість зазначена в гр.10 РК»; «Код товару згідно з УКТ ЗЕД (ПН/РК)»; «Код послуги згідно ДКПП (ПН/РК)»; «Ознака імпортованого товару (ПН/РК)»; «Код ставки (ПН/РК)»; «Код одиниці виміру (ПН/РК)»; «Назва одиниці виміру»; «Зведена ПН/РК до зведеної ПН»; «Причина з якої не підлягає ненаданню отримувачу»; «Опис товару/послуги».
Додатково повідомляємо, що у разі виникнення питань з приводу користування Електронним кабінетом, платники податків мають можливість звернутися до ДФС за телефоном: 0-800-501-007.
 
До уваги платників: на період відпустки можливе звільнення від сплати єдиного податку
У Пологівській ОДПІ зазначають, що платники єдиного податку груп 1 і 2 сплачують цей податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця. У свою чергу нарахування авансових внесків для таких платників єдиного податку здійснюється податковими органами на підставі поданої ними заяви, зокрема щодо розміру обраної ставки єдиного податку, заяви стосовно періоду щорічної відпустки.
Водночас згідно п.295.5 Податкового Кодексу платники єдиного податку, віднесені до груп 1 і 2, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки. Проте за умови, якщо вони не використовують працю найманих осіб.
Тобто платники єдиного податку груп 1 і 2, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки за умови подання заяви до контролюючого органу стосовно обрання періоду щорічної відпустки.
Щодо підприємців — спрощенців групи 3, таке звільнення від сплати єдиного податку до них не застосовується через недоцільність. Адже вони сплачують не фіксовану основну ставку єдиного податку, а відсоткову — від фактично отриманого доходу за звітний період. Тобто якщо підприємець  групи 3 знаходиться у відпустці за власним бажанням, це жодним чином не впливає на порядок нарахування та сплати єдиного податку за відповідний звітний період.
Інформація про період щорічної відпустки подається за заявою підприємця в довільній формі. Також звертаємо увагу підприємців, що в Податковому Кодексі йдеться про календарний місяць відпустки: тобто з 1 по 31 (30, 29 чи 28) число. А тому в заяві з метою несплати єдиного податку за відповідний місяць відпустки потрібно обирати саме повний місяць.
 
Дії громадян у разі не отримання податкового повідомлення-рішення щодо сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
Пологівська ОДПІ повідомляє що у разі, якщо платнику податку не надходили податкові повідомлення - рішення щодо сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки чи не надійде до 01 липня 2018 року за 2017 рік, він має право звернутися до контролюючого органу із заявою, до якої додати копії документів, що підтверджують право власності на нерухоме майно. Контролюючий орган на підставі заяви розрахує суму податку на нерухоме майно та надішле податкові повідомлення - рішення.
Якщо платнику податку надійшло податкове повідомлення – рішення про сплату податку на нерухоме майно, однак ним виявлено розбіжності і він не погоджується із сумою податку, такий платник податку може звернутися до контролюючого органу із заявою про проведення звірки.
Заяви подаються платниками податку як особисто до контролюючого органу, так і поштовим відправленням.
 
Порядок оформлення прибуткових та видаткових касових ордерів
Прибуткові касові ордери і квитанції до них, а також видаткові касові ордери і видаткові відомості заповнюються бухгалтером (відповідальною особою установи/підприємства, на яку покладено обов'язок з оформлення цих документів) у будь-який спосіб, який забезпечив би належне збереження цих записів протягом установленого для зберігання документів терміну.
У касових ордерах зазначається підстава для їх складання і перелічуються додані до них документи. Видача касових ордерів і видаткових відомостей на руки особам, які вносять або одержують готівку, забороняється.
Приймання і видача готівки за касовими ордерами проводиться тільки в день їх складання.
Виправлення в касових ордерах та видаткових відомостях забороняються.
Реквізити у видатковому ордері "Одержав", "Дата", "Сума", "Підпис одержувача", дані документа, що засвідчує особу отримувача та в прибутковому ордері "Прийнято від" не заповнюються в касових ордерах, які оформляються на загальну суму проведених підприємством касових операцій (видача готівки за видатковими відомостями, електронними платіжними засобами, здавання готівки до банку, отримання готівки з банку за чеком та оприбуткування її в касі).
Інші реквізити в касових ордерах та видаткових відомостях є обов'язковими до заповнення.
Зазначена норма передбачена п. 32 "Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні", затвердженого Постановою НБУ від 29.12.201 № 148.
 
Порядок сплати підприємцями – платниками єдиного податку єдиного внеску
Платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ) є, зокрема, підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування (єдиний податок).
Базою нарахування ЄСВ для підприємців – платників єдиного податку є суми, що визначаються такими платниками самостійно для себе, але не більше максимальної величини бази нарахування ЄСВ. При цьому сума ЄСВ не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску (в 2018 році – 819 грн. 06 коп).
Підприємці – платники єдиного податку сплачують ЄСВ, нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується ЄСВ.
Підприємці – платники єдиного податку можуть сплачувати ЄСВ у вигляді авансового платежу в розмірі, який самостійно визначили, до 20 числа кожного місяця поточного кварталу.
При цьому суми ЄСВ, сплачені у вигляді авансових платежів, ураховуються платником при остаточному розрахунку, який здійснюється ним за календарний квартал до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується ЄСВ.
Отже, граничний термін сплати ЄСВ для підприємців – платників єдиного податку – 19 число місяця, що настає за кварталом, за який сплачується ЄСВ.
У разі якщо останній день строків сплати єдиного внеску припадає на вихідний або святковий день, останнім днем таких строків сплати єдиного внеску вважається перший робочий день, що настає за вихідним або святковим днем.
Зазначена норма передбачена п. 4 частини першої ст. 4, п. 3 частини першої ст. 7, абз. третій частини восьмої ст. 9, ст 25 Закону України від 08.07.10 № 2464-VІ "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування".
 
Відповідальність підприємців-платників єдиного податку за несплату (несвоєчасну сплату) єдиного внеску
Платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ) є, зокрема, підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування (єдиний податок).
Підприємці – платники єдиного податку сплачують ЄСВ, нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується ЄСВ.
Отже, граничний термін сплати ЄСВ для підприємців – платників єдиного податку – 19 число місяця, що настає за кварталом, за який сплачується ЄСВ.
За несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) ЄСВ на платників, які допустили зазначене порушення накладається штраф у розмірі 20% своєчасно не сплачених сум.
На суму недоїмки нараховується пеня з розрахунку 0,1% суми недоплати за кожний день прострочення платежу.
Нарахування пені починається з першого календарного дня, що настає за днем закінчення строку внесення відповідного платежу, до дня його фактичної сплати (перерахування) включно.
Згідно з ст. 165 прим.1 Кодексу України про адміністративні правопорушення,
несплата або несвоєчасна сплата ЄСВ, зокрема, фізичними особами - підприємцями або особами, які забезпечують себе роботою самостійно, у сумі:
- що не перевищує 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тягне за собою накладення штрафу від 40 до 80 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 680 до 1360 грн.).
- понад 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян тягне за собою накладення штрафу від 80 до 120 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1360 до 2040 грн.)
Повторне за рік вчинення таких дій тягне за собою накладення штрафу від 150 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 250 до 5100 грн.).
Зазначена норма передбачена абз. другим п.п. 2 п. 6, п. 11 розд. IV, п. 2 розд. VІІ "Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування", затвердженої наказом МФУ від 20.04.2015 № 449.
 
Майно, безоплатно надане підприємством працівнику, оподатковується податком на доходи фізичних осіб
Об'єктом оподаткування фізичної особи - резидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, до якого включається дохід, отриманий платником податку як додаткове благо (крім випадків, передбачених ст. 165 Кодексу) у вигляді вартості безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг), визначеної за правилами звичайної ціни, а також суми знижки звичайної ціни (вартості) товарів (робіт, послуг), індивідуально призначеної для такого платника податку.
Під час нарахування (надання) доходів у будь-якій негрошовій формі базою оподаткування є вартість такого доходу, розрахована за звичайними цінами, правила визначення яких встановлені згідно з цим Кодексом, помножена на коефіцієнт, який обчислюється за такою формулою: К = 100 : (100 - Сп), де К - коефіцієнт; Сп - ставка податку, встановлена для таких доходів на момент їх нарахування.
Крім того, дохід, отриманий платником у вигляді додаткового блага, є об'єктом оподаткування військовим збором за ставкою 1,5%.
Податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов'язаний утримувати податок на доходи фізичних осіб та військовий збір із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи відповідні ставки податку і збору.
Отже у разі якщо юридичною особою безоплатно передається працівнику майно, то його вартість включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу працівника як додаткове благо та оподатковується податком на доходи фізичних осіб та військовим збором на загальних підставах за ставками 18% та 1,5%.
При цьому для військового збору не передбачено застосування коефіцієнта, визначеного п. 164.5 ст. 164 Кодексу.
Зазначена норма передбачена пп. 163.1.1 ст. 163, пп. 164.2.17 "е", п. 164.5 ст. 164, пп. 168.1.1 ст. 168, пп. 1.2 п. 16 1 підрозд. 10 розд. XX Податкового кодексу України.
 
Особливості звітування підприємців, які зареєструвались платниками єдиного податку 1 та 2 груп
Зареєстровані в установленому порядку фізичні особи – підприємці, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої групи, вважаються платниками єдиного податку з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбулася державна реєстрація.
Тобто, новостворена фізична особа – підприємець є платником єдиного податку з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбулася державна реєстрація.
Доходи, отримані в періоді застосування спрощеної системи оподаткування, включаються до податкової декларації платника єдиного податку (форма, затверджена наказом МФУ від 19.06.15 № 578 (зі змінами від 17.03.17 №369), яка подається у строки, встановлені для річного податкового періоду, - протягом 60 календарних днів, що настають за останнім днем звітного (податкового) року.
При цьому, у період від дати державної реєстрації до переходу на спрощену систему оподаткування підприємець перебуває на загальній системі оподаткування, і як наслідок, доходи, отримані новоствореною особою у цей період, оподатковуються на загальних підставах.
Підприємці, які здійснюють діяльність на загальній системі оподаткування, подають податкову декларацію за місцем своєї податкової адреси за результатами календарного року протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року.
Форму декларації про майновий стан і доходи затверджено наказом МФУ від 02.10.2015 № 859 зі змінами.
Тобто, новостворена фізична особа – підприємець за період від дати державної реєстрації до дати переходу на спрощену систему оподаткування, коли він перебуває на загальній системі оподаткування, подає податкову декларацію за звітний період, який дорівнює календарному року протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного року.
Зазначена норма передбачена п.п. 49.18.5 ст. 49, п.п. 49.18.5 ст. 49, п. 177.5 ст. 177, п.п. 298.1.2 ст. 298 Податкового кодексу України.
 
Коли новостворений платник єдиного податку 3-ї групи може стати платником ПДВ
Ставка єдиного податку, визначена для третьої групи у розмірі 3% (у разі сплати ПДВ), може бути обрана:
- суб’єктом господарювання, який зареєстрований платником ПДВ відповідно до розд. V Податкового кодексу (ПКУ), у разі переходу ним на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу;
- платником єдиного податку третьої групи, який обрав ставку єдиного податку в розмірі 5%, у разі добровільної зміни ставки єдиного податку шляхом подання заяви щодо зміни ставки єдиного податку не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку календарного кварталу, в якому буде застосовуватися нова ставка та реєстрації такого платника платником ПДВ;
- суб’єктом господарювання, який не зареєстрований платником ПДВ, у разі його переходу на спрощену систему оподаткування або зміни групи платників єдиного податку шляхом реєстрації платником ПДВ відповідно до розд. V ПКУ і подання заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування або зміни групи платників єдиного податку не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу, в якому здійснено реєстрацію платником ПДВ.
Зареєстровані в установленому законом порядку суб’єкти господарювання (новостворені), які протягом 10 днів з дня державної реєстрації подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для третьої групи, яка не передбачає сплату ПДВ, вважаються платниками єдиного податку з дня їх державної реєстрації.
У разі зміни ставки єдиного податку реєстраційна заява подається не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку календарного кварталу, в якому буде застосовуватися ставка єдиного податку, що передбачає сплату ПДВ.
Таким чином, новостворена юридична особа може обрати ставку єдиного податку, що передбачає сплату ПДВ (третя група – 3%), лише після здійснення реєстрації платником податку на додану вартість.
Тобто новостворена юридична особа може зареєструватися з дня державної реєстрації як платник єдиного податку третьої групи зі ставкою 5 % та не пізніше ніж за 15 днів до початку наступного кварталу подати заяву про перехід на сплату єдиного податку за ставкою 3 % (для третьої групи) та подати заяву на реєстрацію платником податку на додану вартість.
Зазначена норма передбачена абз. другим п. 183.4 ст. 183; п.п. 4 п. 293.8 ст. 293, абз. другим п.п. 298.1.2 ст. 298 Податкового кодексу України.
 
Внесення нових місць здійснення діяльності до Реєстру платників єдиного податку
До реєстру платників єдиного податку вносяться відомості про платника єдиного податку, зокрема, місце провадження господарської діяльності.
Платники єдиного податку у разі зміни відомостей, внесених до реєстру платників єдиного податку, мають надати заяву, до якої, зокрема включаються відомості про зміну місця провадження господарської діяльності.
У разі зміни податкової адреси суб'єкта господарювання, місця провадження господарської діяльності, видів господарської діяльності заява подається платниками єдиного податку першої і другої груп не пізніше 20 числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбулися такі зміни.
У разі зміни податкової адреси суб’єкта господарювання, місця провадження господарської діяльності заява подається платниками єдиного податку третьої групи разом з податковою декларацією за податковий (звітний) період, у якому відбулися такі зміни.
У разі здійснення видів діяльності, не зазначених у реєстрі платників єдиного податку платники єдиного податку зобов’язані перейти на сплату інших податків і зборів, з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності.
Також, у разі виявлення під час проведення перевірок порушень платником єдиного податку першої – третьої груп вимог, встановлених гл. 1 "Спрощена система оподаткування, обліку та звітності" розд. XIV Податкового кодексу, анулювання реєстрації платника єдиного податку першої – третьої груп проводиться за рішенням такого органу, прийнятим на підставі акта перевірки, з першого числа місяця, наступного за кварталом, в якому допущено порушення.
У такому випадку суб’єкт господарювання має право обрати або перейти на спрощену систему оподаткування після закінчення чотирьох послідовних кварталів з моменту прийняття рішення контролюючим органом.
Зазначена норма передбачена п.п. 3 п. 299.7 ст. 297; п.п. 298.3.1, п.п. 7 п.п. 298.2.3 ст. 298; п. 298.5, п. 298.6 ст. 298; п. 299.7, п. 299.11 ст. 299 Податкового кодексу України.
 
Як оподатковується податком на доходи фізичних осіб вартість навчання за рахунок юридичних або фізичних осіб
До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається сума, сплачена будь-якою юридичною або фізичною особою на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладів за здобуття освіти, за підготовку чи перепідготовку платника податку, але не вище трикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за кожний повний або неповний місяць навчання, підготовки чи перепідготовки такої фізичної особи.
У 2018 році від оподаткування податком на доходи фізичних осіб звільняється сума, що складає 11 169 грн за повний або неповний місяць навчання.
Вартість навчання, що перевищує зазначену суму, оподатковується податком на доходи фізичних осіб і військовим збором на загальних підставах.
 податковому розрахунку за формою 1 ДФ сума, сплачена за навчання, відображається під ознакою доходу " 145",
Зазначена норма передбачена п.п 165.1.21. ст. 165 Податкового кодексу України.
 
Оподаткування податком на доходи фізичних осіб надбавок та премій, що нараховуються роботодавцем за минулі податкові періоди
Заробітна плата це - основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) платнику податку у зв’язку з відносинами трудового найму згідно із законом.
Заробітна плата відноситься до доходів з джерелом їх походження з України і є об’єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб.
Податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов’язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену в ст.167 ПКУ.
Якщо нарахування фонду оплати праці здійснюються за попередній період, зокрема, у зв’язку з уточненням кількості відпрацьованого часу, виявленням помилок, вони відображаються у фонді оплати праці того місяця, у якому були здійснені нарахування (п.п.1.6.2 р.1 "Інструкції зі статистики заробітної плати", затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 13.01.04 №5).
Таким чином, доплати, надбавки і премії, які нараховуються платнику податку у зв’язку з відносинами трудового найму, включаються до складу заробітної плати платника податку і підлягають оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб і військовим збором у тому місяці, в якому здійснені нарахування.
Зазначена норма передбачена пп.14.1.48 ст.14, пп.163.1.2 ст.163, пп.168.1.1 ст.168 Податкового кодексу України.
 
Надбавки до посадових окладів працівників за роз’їзний (пересувний) характер роботи оподатковуються податком на доходи фізичних осіб
Підприємства самостійно встановлюють надбавки до тарифних ставок і посадових окладів працівників, робота яких постійно проводиться в дорозі або має роз’їзний характер, у розмірах, передбачених колективними договорами або за погодженням із замовником.
Заробітна плата – це основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) платнику податку у зв’язку з відносинами трудового найму згідно з законом.
База оподаткування податком на доходи фізичних осіб включає доходи у вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового договору (контракту).
Ставка податку становить 18% бази оподаткування щодо доходів, нарахованих (виплачених, наданих), у тому числі, але не виключно у формі: заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами.
Отже, доплати (надбавки) до посадових окладів працівників за роз’їзний (пересувний) характер роботи, у розмірах, передбачених трудовим або колективним договором, включаються до складу заробітної плати та оподатковуються у її складі податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18%.
Зазначена норма передбачена п.п. 14.1.48 ст. 14 , п. 164.2.1 ст. 164, п. 167.1 ст. 167 Податкового кодексу України, п. 1 постанови КМУ від 31.03.1999 № 490 "Про надбавки (польове забезпечення) до тарифних ставок і посадових окладів працівників, направлених для виконання монтажних, налагоджувальних, ремонтних і будівельних робіт, та працівників, робота яких виконується вахтовим методом, постійно проводиться в дорозі або має роз’їзний (пересувний) характер".
 
ГУ ДФС у Запорізькій області інформує:
 
У Запоріжжі відбувся перший випуск слухачів навчального проекту для підприємців-початківців
У Запоріжжі завершився навчальний проект для підприємців "Потенціал" – перший бізнес Хаб на Запоріжжі". Підведення його підсумків проходило за участю керівників та спеціалістів ЗОСППР "Потенціал", Запорізького обласного центру зайнятості, Головного управління ДФС у Запорізькій області, інших державних органів та підприємців, які нещодавно розпочали власну справу.
"Потенціал" – перший бізнес Хаб на Запоріжжі" – це спільний пілотний проект Запорізького обласного союзу промисловців і підприємців (роботодавців) "Потенціал", Запорізької обласної федерації роботодавців і Запорізького обласного центру зайнятості. Упродовж двох місяців його учасники опановували правові основи підприємницької діяльності та застосування норм податкового законодавства.
До реалізації проекту долучилися представники фіскальної служби Запорізької області, які проводили тренінги та семінари з актуальних питань для підприємців, що мають бажання розвивати свій бізнес. Зокрема, фахівці ДФС області роз'яснювали аспекти адміністрування і сплати єдиного соціального внеску, податку на доходи фізичних осіб, особливості подання звітності, застосування пільг в оподаткування, порядок реєстрації РРО та використання касової техніки при здійсненні підприємницької діяльності.
Під час заходу учасники проекту поділилися власним досвідом втілення успішних ідей та висловили подяку організаторам і лекторам за надані корисні знання.
 
Податковий семінар для підприємців-початківців
Розпочинати власну справу набагато легше юридично обізнаним. Нещодавно спеціалісти фіскальної служби допомогли майбутнім підприємцям підготуватись до здійснення власної бізнес-мрії. Податковий семінар-тренінг для вимушених переселенців та запоріжців, які планують займатися підприємницькою діяльністю, пройшов у обласній бібліотеці. Також серед слухачів було чимало вже діючих підприємців, змушених залишити свій бізнес на окупованих територіях та починати все наново у Запорізькій області.
Фахівці фіскальної служби регіону ознайомили учасників семінару з особливостями оподаткування доходів фізичних осіб, зокрема, у разі здійснення ними підприємницької діяльності. Майбутні підприємці дізналися про вимоги щодо ведення такої діяльності за спрощеною системою оподаткування: умови, ставки, нарахування та сплату податку, звітність. Зацікавленість також викликали особливості обліку доходів та витрат у разі, якщо підприємець працює за загальною системою оподаткування.
Наприкінці семінару слухачі мали чимало запитань щодо своєї практичної діяльності, тож експерти з податкового законодавства докладно відповіли усім бажаючим.
 
Оздоровча кампанія-2018: фіскальна служба Запорізької області роз'яснює податкові нюанси
Наближається сезон літніх відпусток, під час якого профспілкові комітети запорізьких підприємств намагаються створити для працюючих належні умови санаторно-курортного лікування та відпочинку.
Традиційно у пріоритеті – чітке дотримання норм законодавства під час організації оздоровчої кампанії. Саме для з цією метою фахівці фіскальної служби Запорізької області проводять семінари та тренінги для платників. Один з них зібрав головних бухгалтерів профспілкових комітетів Запорізької обласної організації профспілки трудящих металургійної та гірничодобувної промисловості України.
Представники промислових підприємств з особливою увагою поставились до питання нарахування та сплати податку на доходи фізичних осіб і військового збору із сум відшкодування витрат за проїзд, харчування, проживання та добових.
Окремо спеціалісти фіскальної служби області роз'яснили аспекти оподаткування путівок на оздоровлення за кошти профспілок, розповіли про передбачені пільги та інші норми Податкового кодексу України.
Наприкінці семінару представники профспілок мали можливість отримати відповіді на свої запитання.
 
У письмових зверненнях запоріжці інформують фіскальну службу про факти ухилення від оподаткування
З початку року до територіальних органів ГУ ДФС у Запорізькій області та Запорізької митниці ДФС надійшло 76 письмових звернень від громадян.
За змістом основних питань у 41 випадку (54% від загальної кількості) автори листів інформували фіскальну службу про факти ухилення від сплати податків. Десятеро осіб цікавились інформацією щодо загальнодержавних та місцевих податків і зборів, дев'ятеро громадян звертались стосовно проведення контрольно-перевірочних заходів.
Крім того, до органів ДФС області направлено чотири скарги щодо бездіяльності посадових осіб. За результатами їх розгляду у трьох випадках інформація частково підтвердилась.
Також до фіскальної служби звертались колективно: 35 осіб надіслали 6 звернень, відповіді на які було надано вчасно.
У поточному році посадові особи ДФС у Запорізькій області провели 19 особистих прийомів громадян. Актуальними на цих заходах були питання стосовно особливостей оподаткування (37% від загальної кількості), контрольно-перевірочної роботи (16%) та щодо адміністрування і сплати єдиного соціального внеску (16%).
Із докладною інформацією як звернутися до органів фіскальної служби області можна ознайомитися у розділах "Приймальна громадян" та "Контакти" на сайті Головного управління ДФС у Запорізькій області: http://zp.sfs.gov.ua/pryimalnia-gromadian, http://zp.sfs.gov.ua/kontakti.
 
Юліана Козаченко: "Від оподаткування землі місцеві бюджети Запорізької області отримали понад 320 мільйонів"
Запорізькі землекористувачі з початку року перерахували до місцевих скарбниць 321,5 мільйона гривень. Як повідомила в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко, рівень надходжень порівняно з минулорічним зріс майже на 7 мільйонів.
Із загальної суми 288 мільйонів сплатили понад дев'ять тисяч суб'єктів господарювання-юридичних осіб, збільшивши відрахування на 6,5 мільйона. Фізичні особи поповнили бюджети на 33 мільйони, що на 239 тисяч більше, ніж торік.
Найбільші платежі забезпечили суб'єкти підприємництва та фізичні особи м. Запоріжжя – понад 148 мільйонів, м. Енергодар, Кам'янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів – 44 мільйони. Скарбниці громад м. Мелітополь, Мелітопольського та Приазовського районів отримали 28 мільйонів, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 25 мільйонів, Василівського та Михайлівського районів – 15,3 мільйона, Вільнянського, Запорізького та Новомиколаївського – майже 14 мільйонів, Пологівського, Більмацького та Розівського – 13,6 мільйона, Якимівського та Веселівського – 13 мільйонів, Оріхівського та Гуляйпільського – 10,3 мільйона, м. Токмак, Токмацького та Чернігівського районів – близько 10 мільйонів.
 
Сучасні діти мають своє бачення "податківця майбутнього": Запорізька область відзначила переможців Всеукраїнського конкурсу
Професія податківця, як і сплата податків, завжди привертають увагу суспільства. В умовах реформування фіскальної служби, яке відбувається сьогодні, все більше платників податків, у тому числі майбутніх, цікавляться цим фахом. Деякі з них висловлюють своє бачення засобами художньої творчості.
Цієї весни 28 учнів навчальних закладів Запорізької області взяли участь у Всеукраїнському конкурсі "Податківець майбутнього", який був ініційований та проведений Університетом Державної фіскальної служби України.
15 регіонів, 71 навчальний заклад з різних міст і селищ – саме така географія учасників мистецького змагання. Приємно відзначити, що троє юних талановитих мешканців Запорізької області стали переможцями цього конкурсу:
Євгенія Кузік, яка навчається у Токмацькій загальноосвітній школі №1, здобула перемогу у номінації "За креативність мислення";
Богдана Турупова – також учениця Токмацької загальноосвітньої школи №1, перемогла у категорії "Декоративно-ужиткове мистецтво";
Антон Колесніков – учень Мелітопольської загальноосвітньої школи №24 став найкращим у номінації "За оригінальність розкриття теми".
Під час урочистого нагородження переможці отримали дипломи Університету Державної фіскальної служби України та подарункові набори для творчості.
До речі, з роботами дітей можна ознайомитись на сторінці Університету Державної фіскальної служби України у мережі Фейсбук.
 
У Запоріжжі ліквідовано виробництво тютюну для кальянів
Масове виробництво та збут тютюну для кальянів припинили співробітники податкової міліції Головного управління ДФС у Запорізькій області під процесуальним керівництвом прокуратури Запорізької області.
Під час оперативних заходів було виявлено підпільний цех, у ході діяльності якого використовувалися ароматизатори з різними фруктовими смаками та тютюнова сировина невідомого походження.
Оперативники встановили, що реалізація незаконно виготовлених тютюнових виробів здійснювалася через мережу Інтернет.
Як повідомив перший заступник начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Віталій Малий, під час санкціонованого судом обшуку вилучено 544 кілограмів тютюну для кальянів в асортименті та 10 кілограмів ароматизаторів з різними фруктовими смаками, а також прилади для змішування та фасування тютюнової продукції. Загальна вартість вилученої підакцизної продукції складає 1,2 млн. грн.
На даний час тривають слідчі дії.
 
Юліана Козаченко: "Запорізькі платники забезпечили до бюджету майже 160 мільйонів гривень військового збору"
Внесок платників податків Запорізької області до держбюджету у вигляді військового збору склав з початку року 158,3 мільйона гривень (без показників великих підприємств, які обслуговуються в Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДФС). Як зазначила в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко, це на 36 мільйонів або майже на 30 відсотків більше, ніж торік.
Лише у квітні було перераховано 42,5 мільйона, що перевищує рівень сплати аналогічного періоду на 9 мільйонів.
У територіальному розрізі переважну більшість надходжень забезпечили платники м. Запоріжжя – 84 мільйони, суб’єкти господарювання-юридичні та фізичні особи м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів поповнили бюджет на понад 19 мільйонів, м. Мелітополь, Мелітопольського та Приазовського районів – близько 15 мільйонів, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – майже 11 мільйонів, 7,2 мільйона надійшло з доходів мешканців Вільнянського, Запорізького та Новомиколаївського районів, 7 мільйонів – Пологівського, Більмацького та Розівського районів.
Нагадаємо, ставка військового збору складає 1,5 відсотка від доходів громадян, у тому числі, іноземних, які оподатковуються під час їх нарахування (зарплата, винагороди за трудовими договорами, від продажу об'єктів майнових і немайнових прав, від операцій з майном та інші).
 
Махінації сигаретного бізнесу: у запорізькій компанії вилучено тютюнових виробів на 2,3 мільйона
Співробітники податкової міліції Головного управління ДФС у Запорізькій області під процесуальним керівництвом прокуратури Запорізької області вилучили 63,7 тисячі пачок цигарок вартістю 2,3 мільйона гривень.
У рамках розслідування кримінального провадження за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах встановлено одну із торговельних компаній м. Запоріжжя, службові особи якої протягом 2017-2018 років реалізовували за готівку придбані у відомих виробників тютюнові вироби. При цьому у податковій звітності відображали реалізацію вказаної продукції підприємствам з ознаками фіктивності.
За результатами десяти обшуків, проведених у складських, офісних та інших приміщеннях, а також у транспортних засобах, які використовуються службовими особами фірми, вилучено тютюнові вироби в асортименті вартістю 2,3 мільйона гривень, а також комп'ютерну техніку, чорнові записи, документацію щодо придбання та реалізації тютюнових виробів, печатки та факсиміле тощо.
На даний час тривають слідчі дії.