:
Підприємці - пенсіонери звільняються від сплати єдиного внеску за себе
Фізичні особи – підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, та фізичні особи – підприємці, які перебувають на загальній системі оподаткування, звільняються від сплати за себе єдиного внеску, якщо вони є пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу.
Такі особи можуть бути платниками єдиного внеску виключно за умови їх добровільної участі у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування.
Зазначене звільнення не застосовується до осіб, які провадять незалежну професійну діяльність.
Зазначена норма передбачена частиною 4 ст.4 Закону України від 08.07.10 №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».
                                                           
Подання річної декларації громадянами, які провадять незалежну професійну діяльність
Фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, подають податкову декларацію за результатами звітного року  у строки, передбачені для платників податку на доходи фізичних осіб, тобто до 2 травня  2018 року.  Остаточний розрахунок податку на доходи фізичних осіб за звітний податковий рік здійснюється платником самостійно згідно з даними, зазначеними в податковій декларації.
У податковій декларації про  майновий стан і доходи такі платники  відображають  суму  отриманого доходу за звітний рік, суму сплаченого протягом   року податку, та визначають  податкове  зобов'язання з податку на доходи та військового збору.
Сума податку на доходи та військового збору,  зазначена  у   податковій декларації за минулий 2017 рік, сплачується особами, які провадять незалежну професійну діяльність,  до 1 серпня наступного  року.
Нагадаємо, що незалежна  професійна діяльність визначена Податковим кодексом, як  участь фізичної особи у науковій, літературній, артистичній, художній, освітній або викладацькій діяльності, діяльність лікарів, приватних нотаріусів, адвокатів, арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), аудиторів, бухгалтерів, оцінщиків, інженерів чи архітекторів, особи, зайнятої релігійною (місіонерською) діяльністю, іншою подібною діяльністю за умови, що така особа не є працівником або фізичною особою - підприємцем та використовує найману працю не більш як чотирьох фізичних осіб.
 
Підприємці на загальній системі оподаткування можуть включати до складу витрат суми нарахованої амортизації
Об'єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб на загальній системі оподаткування  є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між виручкою у грошовій та негрошовій формі і документально підтвердженими витратами, пов'язаними з господарською діяльністю такого підприємця.
З 01.01.2017 року підприємці отримали право за власним бажанням включати до складу витрат, амортизаційні відрахування за витратами на придбання основних засобів та нематеріальних активів та витратами на самостійне виготовлення основних засобів.
Розрахунок амортизації здійснюється із застосуванням прямолінійного методу, за яким річна сума амортизації визначається діленням первісної вартості об'єкта основних засобів та нематеріальних активів, яка амортизується, на строк корисного використання об'єкта основних засобів та нематеріальних активів.
Разом з тим, не підлягають амортизації об'єкти житлової нерухомості та легкові і вантажні автомобілі.
Ремонт, реконструкція, модернізація та інші поліпшення основних засобів, а також ліквідація основних засобів (у частині залишкової вартості) не підлягають амортизації, а повністю включаються до складу витрат звітного періоду.
Зазначена норма передбачена ст. 177 Податкового  кодексу України.
 
Чи необхідно декларувати дохід від відчуження  акції, отриманих громадянами  в процесі приватизації?
Дохід, отриманий  громадянином  протягом звітного податкового року від продажу інвестиційних активів  згідно з   підпунктом  165.1.40 Податкового кодексу України  не підлягає оподаткуванню та не включається до загального річного оподатковуваного доходу.
Підпунктом 165.1.40 статті 165 Податкового кодексу України визначено, що  сума доходу, отриманого платником податку внаслідок відчуження акцій (інших корпоративних прав), одержаних ним у власність в процесі приватизації в обмін на приватизаційні компенсаційні сертифікати, безпосередньо отримані ним як компенсація суми його внеску до установ Ощадного банку СРСР або до установ державного страхування СРСР, або в обмін на приватизаційні сертифікати, отримані ним відповідно до закону, а також сума доходу, отриманого таким платником податку внаслідок відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення, земельних часток (паїв) за нормами безоплатної передачі, визначеними статтею 121 Земельного кодексу України залежно від їх призначення, та майнових паїв, безпосередньо отриманих ним у власність у процесі приватизації  не включається до  загального  місячного (річного) оподатковуваного доходу.
Тобто, якщо громадянином протягом минулого року  відчужено  акції, отримані ним  у власність в процесі приватизації в обмін на приватизаційні компенсаційні сертифікати,  та  відсутні  інші підстави для надання річної податкової декларації,  декларація громадянином  не подається.
 
До початку роботи працівника необхідно подати до ДФС повідомлення про прийняття його на роботу
До початку роботи працівника за укладеним трудовим договором власник підприємства, установи, організації або фізична особа повинна  подати до територіальних органів Державної фіскальної служби за місцем обліку їх як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування повідомлення про прийняття такого працівника на роботу.
Тобто обов’язок з подання повідомлення поширюється виключно на трудові відносини (коли з працівником укладається трудовий договір).Форма повідомлення про прийняття працівника на роботу затверджена  постановою КМУ від 17.06.2015 р. № 413.
Подати таке повідомлення слід до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором одним із таких способів:
- засобами електронного зв'язку з використанням електронного цифрового підпису відповідальних осіб, відповідно до вимог законодавства у сфері електронного документообігу та електронного підпису;
- на паперових носіях разом з копією в електронній формі;
- на паперових носіях, якщо трудові договори укладено не більше, ніж із п'ятьма особами.
Разом з тим, повідомлення до органу ДФС про прийняття працівника на роботу не надається, якщо:
- з фізичною особою укладається договір цивільно-правового характеру,
- власник виконує функції з управління підприємством;
- фізична особа працює на громадських засадах;
- стажист навчається у роботодавця на підставі договору про стажування, який є різновидом договору цивільно-правового характеру;
- працівника поновлено на попередній роботі за судовим рішенням;
- працівник виходить з відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустки без збереження заробітної плати, оскільки на період відпустки дія трудового договору не припиняється.
 
Одноразовий продаж нерухомості не оподатковується за умови права власності на неї протягом трьох років та декларація не подається
Податковим кодексом України передбачені випадки, коли фізичні особи звільняються від обов’язку сплати податків з доходів від продажу нерухомості, якщо виконуються певні умови.
Зокрема, відповідно до ст.172 Податкового кодексу України дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) не частіше одного разу протягом звітного податкового року житлового будинку, квартири або її частини, кімнати, садового (дачного) будинку (включаючи земельну ділянку, на якій розташовані такі об’єкти, а також господарсько-побутові споруди та будівлі, розташовані на такій земельній ділянці), а також земельної ділянки, що не перевищує норми безоплатної передачі, визначеної ст. 121 Земельного кодексу України залежно від її призначення, та за умови перебування такого майна у власності платника податку понад три роки , не оподатковується.
Умова щодо перебування такого майна у власності платника податку понад три роки не розповсюджується на майно, отримане таким платником у спадщину.
Обов’язок платника податку щодо подання податкової декларації вважається виконаним і податкова декларація не подається, якщо такий платник податку отримував  доходи, зокрема, від операцій продажу (обміну) майна, дарування, при нотаріальному посвідченні договорів за якими був  сплачений податок відповідно до р. IV Податкового кодексу України.
У разі, якщо у звітному календарному році фізична особа отримала дохід від продажу не частіше одного разу нерухомого майна, визначеного п. 172.1 ст.172 Податкового кодексу України, яке перебувало у власності платника податку понад три роки, така особа зобов'язана подати річну податкову декларацію.

Платники рентної плати за спеціальне використання води 
з 01.01.2018 року
Платниками рентної плати за спеціальне використання води є:
первинні водокористувачі – суб’єкти господарювання незалежно від форми власності: юридичні особи, їх філії, відділення, представництва, інші відокремлені підрозділи без утворення юридичної особи, постійні представництва нерезидентів, а також фізичні особи – підприємці, які використовують та/або передають вторинним водокористувачам воду, отриману шляхом забору води з водних об’єктів;
суб’єкти господарювання незалежно від форми власності: юридичні особи, їх філії, відділення, представництва, інші відокремлені підрозділи без утворення юридичної особи, постійні представництва нерезидентів, а також фізичні особи – підприємці, які використовують воду для потреб гідроенергетики, водного транспорту і рибництва.
Первинні водокористувачі – це ті, що мають власні водозабірні споруди і відповідне обладнання для забору води.
Слід зазначити, що згідно із п.п. 5 п. 297.1 ст. 297 ПКУ платники єдиного податку четвертої групи звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з рентної плати за спеціальне використання води.
Податкова знижка
Метою декларування доходів фізичних осіб є не тільки сплата податку до бюджету, а й повернення платникам сум податку на доходи фізичних осіб, надмірно сплаченого з їх заробітної плати в минулому податковому році.
Повернути частину податку на доходи фізичних осіб, сплаченого громадянами із заробітної плати, можна, зокрема, у разі реалізації права на податкову знижку. Згідно з положеннями ст. 166 ПКУ платники податку на доходи фізичних осіб мають право на податкову знижку за наслідками звітного податкового року.
Податкова знижка для фізичних осіб, які не є суб'єктами господарювання, - це документально підтверджена сума (вартість) витрат платника податку - резидента у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів - фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року у вигляді заробітної плати, у випадках, визначених ПКУ.

До податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема:
- квитанціями;
- платіжними дорученнями;
- фіскальними або товарними чеками;
- прибутковими касовими ордерами;
- меморіальними ордерами тощо.
Крім того, понесені витрати підтверджуються копіями договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і їх покупця (отримувача).
У зазначених документах обов'язково повинно бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк їх продажу (виконання, надання).
Для реалізації права на податкову знижку платнику податку необхідно заповнити та подати декларацію до 31 грудня 2018 року.
 
Чи може  фізична особа – підприємець  використовувати кошти з розрахункового рахунку, який відкрито для здійснення підприємницької діяльності, для власних потреб?
Згідно зі ст. 42 Господарського кодексу України, підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
Відповідно до ст. 44 ГКУ підприємництво здійснюється на основі вільного розпорядження прибутком, що залишається у підприємця після сплати податків, зборів та інших платежів, передбачених законом.
Враховуючи вищевикладене, фізична особа – підприємець має право вільно користуватися коштами з розрахункового рахунку, який відкрито для здійснення підприємницької діяльності, за умови сплати всіх податків, зборів та інших платежів, передбачених чинним законодавством.
Оновлено Державний реєстр РРО

Наказом Державної фіскальної служби від 20.02.2018 №79 «Про затвердження Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій» оновлено Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій.
Державний реєстр містить перелік РРО, дозволених до первинної реєстрації, та перелік РРО, первинна реєстрація яких заборонена.
Також реєстр містить перелік моделей РРО, виключених з Державного реєстру в 2016-2017 роках, експлуатація яких заборонена (5 моделей).
З оновленим переліком РРО, які включені до Державного реєстру, можна ознайомитися на веб-порталі Державної фіскальної служби:  http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/320822.html.
 
Юліана Козаченко: "Податкові надходження до держбюджету від платників Запорізького регіону перевищили мільярд гривень"
За два місяці платники податків Запорізького регіону поповнили державний бюджет на один мільярд 68 мільйонів гривень. Як повідомила в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко, рівень сплати перевищив минулорічний на 208 мільйонів або на 24 відсотки.
Майже половину надходжень сформував податок на додану вартість – понад 523 мільйони, що на 136 мільйонів більше, ніж у січні-лютому 2017 року.
На другому місці – податок на доходи фізичних осіб, якого з початку року казна отримала 239 мільйонів гривень, це на 54,4 мільйона або на 29 відсотків більше порівняно зі сплатою минулого року.
Значні надходження й від військового збору. Його з доходів запоріжців сплачено більш ніж 75 мільйонів, що перевищує дані двох місяців попереднього року на 19 мільйонів або на 33,5 відсотка.
Підприємства регіону сплатили близько ста мільйонів гривень податку на прибуток, майже 32 мільйони екологічного податку, а також 147 мільйонів рентної плати за користування надрами, природними ресурсами, радіочастотами та водою.
 
Юліана Козаченко: "Запорізькі платники направили до місцевих бюджетів майже 1,3 мільярда гривень"
У січні-лютому надходження до місцевих бюджетів Запорізької області склали майже 1,3 мільярда гривень. Про це повідомила в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко.
Порівняно з аналогічним періодом минулого року рівень сплати податків і зборів зріс на 20 відсотків, додатково скарбниці отримали 215 мільйонів.
Найбільше зростання забезпечено у сплаті податку на доходи фізичних осіб – на 163 мільйони, усього з початку року до бюджету спрямовано 717 мільйонів або 55 відсотків від загальної суми.
Суб'єкти малого і середнього підприємництва поповнили бюджет на чверть мільярда гривень єдиного податку, збільшивши надходження на 57 мільйонів або на 30 відсотків. У тому числі, підприємці 1-3 груп спрощеної системи оподаткування направили близько 154 мільйонів, юридичні особи 3-4 груп – 96 мільйонів.
На третьому місці – плата за землю, якої за два місяці надійшло 155 мільйонів, що перевищує минулорічні показники на 5,4 мільйона або на 3,6 відсотка. Зокрема, 138,7 мільйона спрямували суб'єкти господарювання-юридичні особи, майже 17 мільйонів – фізичні особи.
Крім того, підприємства регіону перерахували до місцевих бюджетів понад 45 мільйонів гривень рентної плати за користування природними ресурсами, що на 6,8 мільйона більше, ніж торік.
 
За отримання неправомірної вигоди затримано працівника фіскальної служби
3 березня 2018 року в ході проведених спільних заходів по документуванню та припиненню протиправної діяльності, спрямованої на незаконне збагачення шляхом зловживання службовим становищем, в рамках кримінального провадження, розпочатого за ознаками ч. 3 ст. 368 КК України, працівниками військової прокуратури Запорізького гарнізону спільно з УСБУ в Запорізькій області та УВБ територіальних органів ДФС у Запорізькій області ГУ ДФС у Запорізькій області затримано керівника відділу аудиту платників території обслуговування ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області під час отримання ним неправомірної грошової винагороди в сумі 250 тис. грн. за зменшення суми донарахувань по акту проведеної планової виїзної перевірки одного із суб’єктів господарювання.
4 березня фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України. На теперішній час злочинця затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.
Тривають слідчі дії.
 
У Запоріжжі припинено діяльність конвертаційного центру, який працював для декількох областей
Співробітники податкової міліції Головного управління ДФС у Запорізькій області спільно із працівниками СБУ під процесуальним керівництвом прокуратури ліквідували конвертаційний центр, діяльність якого поширювалась на територію регіону, а також міст Харкова, Києва, Дніпра, Одеси та Миколаєва.
У рамках розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 205 КК України оперативники викрили злочинне угруповання, члени якого надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з мінімізації сплати податків шляхом переводу безготівкових коштів в готівку, безпідставного формування ПДВ та подальшої легалізації грошових коштів.
Для прикриття своєї протиправної діяльності фігуранти зареєстрували на підконтрольних осіб, фактично непричетних до фінансово – господарської діяльності, низку фіктивних підприємств. На рахунки цих компаній підприємства перераховували безготівкові кошти у вигляді оплати за товарно-матеріальні цінності (роботи, послуги), після чого вони конвертувались за допомогою чекових книжок у готівку та повертались вигодонабувачам за винятком 12-14%, які слугували грошовою винагородою за надані послуги.
Упродовж 2016-2018 років загальний обіг проконвертованих коштів склав близько 200 млн. грн.
На підставі ухвал суду проведено 14 обшуків в тіньовому офісному приміщенні центру, за адресами проживання учасників "конверту" та в їх автомобілях.
У результаті вилучено 14 печаток фіктивних компаній, комп’ютерну техніку, мобільні телефони та бухгалтерські документи. Окрім того, накладено арешт на 1,2 млн. грн., що знаходяться на банківських рахунках підконтрольних підприємств та на ліміт з ПДВ на загальну суму 2,2 млн. грн.
Тривають слідчі дії.
 
Юліана Козаченко: "Надходження ПДВ у Запорізькому регіоні перевищили півмільярда гривень"
За два місяці 2018 року суб'єкти господарювання сплатили до державного бюджету 523 мільйони гривень податку на додану вартість (без врахування даних великих платників податків, які обліковуються в Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДФС). Говорячи про надходження, в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко повідомила, що порівняно з минулорічними показники збільшились на 136 мільйонів або на 35 відсотків.
З початку року запорізькі платники задекларували зростання обсягів поставок майже на 4 мільярди гривень, відтак нарахування на оподатковувані операції підвищились на 132,4 мільйона. Лише у лютому сплата ПДВ з вироблених в Україні товарів склала близько 200 мільйонів, що перевищує результати аналогічного періоду минулого року на 77 мільйонів.
Найбільші надходження до державної скарбниці у січні-лютому забезпечили підприємства та підприємці обласного центру, які перерахували більш ніж 300 мільйонів гривень ПДВ, що на 112 мільйонів більше, ніж торік. Платники Мелітопольського та Приазовського районів направили майже 42 мільйони, Бердянського та Приморського районів – 38 мільйонів, Вільнянського, Запорізького та Новомиколаївського районів – 32 мільйони, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 25,4 мільйона тощо.
Усього в Запорізькій області на обліку перебуває 8,9 тисячі платників ПДВ – юридичних та майже тисяча фізичних осіб.