:
ПРАВИЛА
внутрішнього трудового розпорядку

    1. Встановити єдиний початок роботи апарату райдержадміністрації, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації :

    початок робочого дня  - 8:00;
    обідня перерва – з 12:00 до 12:45;
    кінець робочого дня – 17:00;
    кінець робочого дня у п'ятницю – 15:45.

    2. Перебування працівників підрозділів райдержадміністрації  із службових питань в робочий час поза приміщення повинно бути попередньо узгоджено з керівництвом цих підрозділів.
    Керівники та працівники підрозділів повинні доводити до відома про свою відсутність в приміщенні в робочий час секретаря керівника.

    3. Для виконання непередбаченої та невідкладної роботи працівники, які є державними службовцями, зобов'язані за розпорядженням голови з'являтися на службу у вихідні, святкові та неробочі дні.

    4. Вирішення питань надання компенсацій за роботу у вихідні, святкові та неробочі дні, відпусток без збереження заробітної плати здійснюється керівниками згідно з чинним законодавством.

    5. В підрозділах ведеться табельний облік робочого часу його працівників.

    6.Підписаний керівником структурного підрозділу табель обліку робочого часу здається в бухгалтерію 25 числа кожного місяця.

    7. Кожний працівник районної державної адміністрації повинен дотримуватись Загальних правил поведінки державних службовців.