:

До 100-річчя Української революції: події Української революції 1917-1921 років

вкл. .


Жовтень 1921 року

ПЕРШИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЦЕРКОВНИЙ СОБОР

Собор, який відбувся в Софії Київській, підтвердив проголошену в 1919 році автокефалію Української православної церкви. «Українська Православна Церква є автокефальною, ніякому духовному урядові інших Православних Церков не підлегла, і сама порядкує своїм духовним життям за провідництвом Святого Духа», – йшлося в рішенні Собору.

Оскільки на Соборі не було жодного чинного єпископа, то першого єпископа УАПЦ – Василя Липківського, який став митрополитом Київським і всієї України – висвятили покладанням рук усього духовенства.

Значення: Собор здійснив організаційне оформлення Української автокефальної православної церкви – УАПЦ на засадах автокефалії, оголосивши недійсним акт від 1686 про підпорядкування Київської митрополії Московському патріархату РПЦ. В ухвалах собору поєдналися вимоги демократизації церковного життя з вимогами відродження українських церковних традицій (виборність парафіяльного духовенства, відродження стилю національного церковного будівництва, українського церковного співу і української православної обрядовості) та запровадження української мови в богослужінні. Всевладдя вищих ієрархів в організації Церкви було обмежене засадами соборноправності.

 

Листопад 1921 року

ДРУГИЙ ЗИМОВИЙ ПОХІД – НЕВДАЛА СПРОБА ПІДНЯТИ ПОВСТАННЯ В УКРАЇНІ

За наказом Повстансько-партизанського штабу, три похідні групи вояків армії УНР – Волинська, Подільська і Бессарабська, загальною чисельністю близько 1,5 тисячі осіб – прориваються через кордон на територію Радянської України з метою підняти повстання. Ідея походу передбачала об'єднання селянського протестного руху та підняття загального антибільшовицького повстання з метою відновлення державності.

Однак, завдяки розвідці, більшовицькі війська були готові до нападу. Відтак найбільша Волинська група була розгромлена в бою, зазнавши великих втрат. 359 полонених українських бійців, після відмови перейти на бік ворога, були розстріляні під містечком Базар.

Невдале завершення Другого Зимового походу ознаменувало завершення Української революції та першого етапу національно-визвольної боротьби.