:

Викривач може самостійно обрати, через які канали подати повідомлення: внутрішні, регулярні чи зовнішні.

 

Важливо:

  • викривач може подати повідомлення як із зазначенням авторства, так і анонімно;
  • якщо повідомлення викривача не містить фактичних даних, які можуть бути перевірені, викривача інформують про залишення його повідомлення без розгляду.

Порядок (процедура) розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» в райдержадміністрації 

Якщо розгляд повідомлення не належить до компетенції уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції апарату райдержадміністрації – про це уповноважена особа райдержадміністрації інформує викривача у 3- денний строк;
Якщо повідомлення містить факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень – уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції апарату упродовж 24 годин письмово повідомляє спецсуб’єкта (прокуратуру, НПУ, НАЗК, НАБУ);
Якщо повідомлення стосується дій або бездіяльності голови райдержадміністрації – повідомлення у 3 – денний строк без попередньої перевірки надсилається до НАЗК .

Викривач подав повідомлення із зазначенням авторства

Викривач  подав повідомлення без зазначення авторства

·         Якщо розгляд повідомлення не належить до компетенції уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції апарату райдержадміністрації – про це уповноважена особа райдержадміністрації інформує викривача у 3- денний строк;

·         Якщо повідомлення містить факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень – уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції апарату упродовж 24 годин письмово повідомляє спецсуб’єкта (прокуратуру, НПУ, НАЗК, НАБУ);

·         Якщо повідомлення стосується дій або бездіяльності голови райдержадміністрації – повідомлення у 3 – денний строк без попередньої перевірки надсилається до НАЗК

Попередня перевірка викладеної у зверненні інформації – до 10 робочих днів, про її результати викривача інформують у 3 – дений строк

Перевірка викладено у повідомленні інформації – 15 (30) днів

Після попередньої перевірки приймається рішення про:

 

 

–призначення проведення перевірки або розслідування – до 30 (45) днів;

 

передачу упродовж 24 годин матеріалів до органу досудового розслідування у разі виявлення ознак кримінального правопорушення;

 

передачу упродовж 24 годин матеріалів до органу дізнання у разі виявлення ознак кримінального проступку;

 

–закриття провадження у разі не підтвердження фактів.

У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації керівник установи вживає заходів щодо:

 

–припинення порушення;

 

–усунення наслідків;

 

–притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності;

 

–письмового повідомлення упродовж 24 годин спецсуб’єкта (прокуратуру, НПУ, НАЗК, НАБУ).

Після проведення перевірки або розслідування голова райдержадміністрації приймає рішення про:

 

–усунення порушення;

 

–здійснення заходів щодо відновлення порушених прав та інтересів;

 

–притягнення винних осіб до дисциплінарної відровідальності;

 

–передачу упродовж 24 годин матеріалів до органу досудового розслідування у разі виявлення ознак кримінального правопорушення;

 

–письмове повідомлення упродовж 24 годин спецсуб’єкта (прокуратуру, НПУ, НАЗК, НАБУ).

У разі не підтвердження викладеної у повідомленні інформації – розгляд припиняється.

Інформування викривача про кінцеві результати повідомлення

 

            Викривач має право отримувати інформацію про стан та результати розгляду його повідомлення. Для цього він подає заяву до райдержадміністрації, а райдержадміністрація протягом 5 днів після отримання заяви надає запитувану інформацію.

Пам’ятку вручено та з нею ознайомлено:

 ___________

(дата)

________________ 

(підпис)

___________________ 

(ПІБ працівника)