:
ПРАВИЛА
внутрішнього трудового розпорядку

    1. Встановити єдиний початок роботи апарату райдержадміністрації, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації :

    початок робочого дня  - 8:00; 

    обідня перерва – з 12:00 до 12:45;

    кінець робочого дня – 17:00;

    кінець робочого дня у п'ятницю – 15:45.

    2. Перебування працівників підрозділів райдержадміністрації  із службових питань в робочий час поза приміщення повинно бути попередньо узгоджено з керівництвом цих підрозділів.

    Керівники та працівники підрозділів повинні доводити до відома про свою відсутність в приміщенні в робочий час секретаря керівника.

    3. Для виконання непередбаченої та невідкладної роботи працівники, які є державними службовцями, зобов'язані за розпорядженням голови з'являтися на службу у вихідні, святкові та неробочі дні.

    4. Вирішення питань надання компенсацій за роботу у вихідні, святкові та неробочі дні, відпусток без збереження заробітної плати здійснюється керівниками згідно з чинним законодавством.

    5. В підрозділах ведеться табельний облік робочого часу його працівників.

    6.Підписаний керівником структурного підрозділу табель обліку робочого часу здається в бухгалтерію 25 числа кожного місяця.