:
 
       Оголошення про проведення конкурсів на зайняття посад державної служби категорій “Б” і “В”, які оприлюднені на офіційному веб-сайті НАДС, нумеруються з метою ідентифікації відповідної вакансії.
        Суб’єкт призначення або керівник державної служби в державному органі, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя, одного або кількох районів, забезпечує надсилання в електронній формі територіальному органу НАДС за місцем розташування наказу (розпорядження) про оголошення конкурсу та умов його проведення за формою згідно з додатком 1 на електронну адресу відповідного територіального органу, розміщену на офіційному веб-сайті НАДС, не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня підписання відповідного наказу (розпорядження).
        Відповідно до абзацу другого пункту 13 Конкурс на зайняття посад категорій “Б” і “В” проводить конкурсна комісія у складі голови і членів комісії.
        Конкурсна комісія утворюється у складі не менше п’яти осіб.
       До складу конкурсної комісії можуть входити представники служби управління персоналом, юридичної служби, окремих структурних підрозділів та інші працівники державного органу, в якому проводиться конкурс.
      У разі неможливості утворення або функціонування конкурсної комісії в державному органі, фактична чисельність якого становить менше 10 осіб, конкурс може проводити конкурсна комісія, утворена керівником державної служби державного органу вищого рівня.
       За умов, зазначених в абзаці третьому цього пункту, конкурс може проводитися:
для апарату райдержадміністрації та структурного підрозділу райдержадміністрації без статусу юридичної особи публічного права — в облдержадміністрації конкурсною комісією, утвореною керівником апарату облдержадміністрації;
для структурного підрозділу райдержадміністрації із статусом юридичної особи публічного права — в райдержадміністрації конкурсною комісією, утвореною керівником апарату райдержадміністрації.
       За рішенням Голови НАДС або керівника державної служби органу, в якому проводиться конкурс, функції адміністратора можуть виконувати дві особи.
Пункт 19 Порядку доповнено новим абзацом: «Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі на зайняття вакантної посади державної служби категорії “А” або “Б”, також подає до Комісії або конкурсної комісії заяву про відсутність заборгованості із сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання, за формою згідно з додатком 21».
       Відповідно до пункту 20 Порядку особа з інвалідністю, яка бажає взяти участь у конкурсі та за наявності підстав потребує розумного пристосування, подає заяву за формою згідно з додатком 3.
        Згідно з пунктом 30 Порядку проведення тестування та визначення його результатів здійснюється за допомогою програмного забезпечення, адміністрування якого здійснюється НАДС.
          Відповідно до абзацу сьомого пункту 45 Порядку адміністратор оголошує ситуаційне завдання, яке розв’язують кандидати, після чого надає кожному кандидату у паперовому або електронному вигляді ситуаційне завдання разом з визначеними вимогами до професійної компетентності кандидата, які будуть оцінюватися за результатами його розв’язання.
       Пунктом 59 порядку визначено, що служба управління персоналом державного органу, в якому проводиться конкурс, забезпечує в установленому порядку передачу НАДС інформації про результати конкурсу на зайняття посад категорій “Б” і “В” (відомості про переможця конкурсу та другого за результатами конкурсу кандидата (за наявності) або про відсутність переможця конкурсу) в електронній формі на електронну адресу, розміщену на офіційному веб-сайті НАДС, не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дати підписання відповідного протоколу засідання конкурсної комісії.