:
Відеороз'яснення Національного агенства України з питань державної служби щодо проведення щорічного оцінювання результатів службової діяльності державних службовців
Роз'яснення щодо деяких питань професійного навчання за денною формою за державним замовленням державних службовців
100 років з дня формування української державної служби
Внесено зміни до статей 19, 25, 84 Закону України «Про державну службу»
Створюється центр оцінювання кандидатів на посади державної служби
Роз’яснення щодо застосування положень частини шостої статті 69 Закону України "Про державну службу"
Роз'яснення щодо використання результатів тестування кандидатами на зайняття вакантної посади державної служби під час проходження конкурсу, оголошеного 18 червня 2018 року і пізніше
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Cтановлення державної служби в Україні
Внесено зміни до Порядку визначення спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії «Б» і «В», затвердженого наказом НАДС від 06 квітня 2016 року № 72