:
          Пологівська районна державна адміністрація Запорізької області  у своїй роботі  керуються Конституцією України, Законом України ”Про місцеві державні адміністрації” від 9 квітня 1999 року, і Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21 травня 1997 року.

  Місія Пологівської райдержадміністрації

        Пологівська районна державна адміністрація Запорізької області в межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу на території Пологівського району.

              Пологівська районна державна адміністрація Запорізької області  на  території Пологівського району забезпечує:

     • Виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, інших органів виконавчої влади;
     • Законність і правопорядок; додержання прав і свобод громадян;
     • Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля;
     • Підготовку та виконання районних бюджетів;
     • Звіт про виконання відповідних бюджетів та програм;
     • Взаємодію з органами місцевого самоврядування;
     • Реалізацію інших наданих державою, а також делегованих районною радою повноважень.  
 

             Пологівська районна державна адміністрація Запорізької області   здійснює державний контроль за:

     • Збереженням і раціональним використанням державного майна;
     • Станом фінансової дисципліни, обліку та звітності, виконанням державних контрактів і зобов’язань перед бюджетом, належним і своєчасним відшкодуванням шкоди, заподіяної державі;
     • Використанням та охороною земель лісів, надр, води, атмосферного повітря, рослинного і тваринного світу та інших природних ресурсів;
     • Охороною пам’яток історії та культури, збереженням житлового фонду;
     • Додержанням виробниками продукції стандартів, технічних умов та інших вимог, пов’язаних з її якістю та сертифікацією;
     • Додержанням санітарних і ветеринарних правил, збиранням, утилізацією і захороненням промислових, побутових та інших відходів, додержанням правил благоустрою;
     • Додержанням архітектурно – будівельних норм, правил і стандартів;
     • Додержанням правил торгівлі, побутового, транспортного, комунального обслуговування, законодавства про захист прав споживача;
     • Додержанням законодавства з питань науки, мови, реклами, освіти, культури, охорони здоров’я, материнства та дитинства, сім’ї, молоді та неповнолітніх, соціального захисту населення, фізичної культури і спорту;
     • Охороною праці та своєчасною і не нижче визначеного державою мінімального розміру оплатою праці;
     • Додержанням громадського порядку, правил технічної експлуатації транспорту та дорожнього руху;
     • Додержанням законодавства про державну таємницю та інформацію.  
 

              Для реалізації наданих повноважень Пологівська районна державна адміністрація Запорізької області  має право:

    • Проводити перевірки стану додержання Конституції України та законів України, інших актів законодавства органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами, керівниками підприємств, установ, організацій, їх філіалів та відділень незалежно від форм власності і підпорядкування по напрямах, визначених статтею 16 закону “Про місцеві державні адміністрації”
    • Залучати вчених, спеціалістів, представників громадськості до проведення перевірок, підготовки і розгляду питань, що входять  до компетенції районної державної адміністрації;
   • Одержувати відповідну статистичну інформацію та інші дані від державних органів і органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, політичних партій, громадських і релігійних організацій, підприємств, установ та організацій їх філіалів і відділень незалежно від форм власності;
    • Давати згідно з чинним законодавством обов’язкові для виконання розпорядження керівникам підприємств, установ, організацій, підприємств, установ, організацій, їх філіалів та відділень незалежно від форм власності і громадянам з контрольованих питань, порушувати питання про їх відповідальність у встановленому законом порядку;
    • Здійснювати інші функції і повноваження згідно з чинним законодавством.