:

 ЗВІТ ПРО ПІДСУМКИ РОБОТИ ЗІ ЗВЕРНЕННЯМИ ГРОМАДЯН

 Відповідно до вимог Конституції України, Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008 № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», інших законодавчих та нормативно-правових актів з питань організації роботи зі зверненнями громадян, Пологівська районна державна адміністрація постійно проводить роботу стосовно реалізації громадянами їх конституційного права на звернення, здійснює системні заходи щодо поліпшення роботи із зверненнями громадян, ґрунтовного та всебічного розгляду питань, які порушуються громадянами перед органами виконавчої влади, усунення причин, що породжують скарги громадян, забезпечення відкритості і гласності діяльності місцевих органів державної влади.

 Протягом І кварталу 2020 року до райдержадміністрації надійшло 40 звернень громадян, що на 52 звернення менше у порівнянні з відповідним періодом 2019 року ( у І кв. 2019 р.- 92). Із загальної кількості звернень: 26 – письмових, або 65% (у І кв. 2019 р. – 68, або 74%) та 14 – усних, або 35% (у І кв. 2019 р. – 24, або 26%). В порівнянні з минулим роком відбулося зменшення на 42 - письмових та на 10 - усних звернень.

З урахуванням 1 колективного звернення, що надійшли протягом звітного періоду, до райдержадміністрації звернулося 47 осіб, що на 140 менше порівняно з відповідним періодом минулого року ( у І кв. 2019 р. - 187). За І квартал 2020 року повторних звернень не надходило.

Протягом І кварталу 2020 року до райдержадміністрації письмових звернень через органи влади вищого рівня не надходило.

Як свідчить аналіз надходження звернень громадян за територіальною ознакою найбільше звернень до райдержадміністрації  надійшло від міських жителів 28 або 70% від загальної кількості звернень. Від  сільських жителів надійшло 11 звернень, або 27,5%, найбільше звернень було з територій: Григорівської (8), Пологівської (2), найменше Тарасівської (1) сільських рад та 1 звернення, або 2,5% було направлено до райдержадміністрації з Львівської області.

У своїх зверненнях мешканці району порушували питання щодо призначення субсидій, оформлення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства, надання матеріальної допомоги та інші.

У звітному періоді від вразливих верств населення, а саме від учасників АТО до райдержадміністрації надійшло 22 звернення, або 55% (за І кв. 2019 р. - 26 звернень, або 28,3%).

Протягом І кварталу 2020 року райдержадміністрацією розглянуто 43 питання, порушених у зверненнях громадян ( за І кв. 2019 р. - 92).

Серед основних питань, які порушували мешканці у своїх зверненнях упродовж  І кварталу 2020 року,  чільне місце займають: питання соціального захисту населення - 27, або 62,8%, що на 20 питань менше, ніж за відповідний період 2019 року (47, або 51,08 %), аграрної політики і земельних відносин - 11, або 25,6%, (І кв. 2019 р. - 3 або 3,3%), комунального господарства - 2 питання, або 4,6% (І кв. 2019 р. - 6 або 6,5%),  сім’ї, дітей, молоді, гендерної рівності, фізичної культури і спорту - 2, або 4,6% (І кв. 2019 р. - 3 або 3,3%), транспорту і зв’язку - 1, або 2,4% (І кв. 2019 р. - 2 або 2,2%).

Із загальної кількості розглянутих звернень 23, або 57,5 %, вирішено позитивно (у І кв. 2019 р.- 51 або 55,4 % ). Пріоритетним для громадян було питання надання адресної грошової допомоги на лікування.

Особлива увага приділяється вразливим верствам населення. На виконання районної Програми соціальної підтримки ветеранів війни, праці, інвалідів та інших малозабезпечених громадян «Назустріч людям» на 2018 - 2020 роки із районного бюджету виділено одноразову матеріальну грошову допомогу 22 учасникам АТО допомогу на суму 14 000 гривень.

За І квартал 2020 року до райдержадміністрації  надійшло для розгляду 27 звернень громадян з урядової «гарячої лінії», що на 28 звернень менше у порівнянні з відповідним періодом 2019 року - 55 звернень. Із розглянутих питань: 22 - роз’яснено в терміни, визначені чинним законодавством, 3 - відповідно до частини 3 статті 7 Закону України  «Про звернення громадян» направлені за належністю,  інші знаходяться у стані розгляду.

За І квартал 2020 року до райдержадміністрації  надійшло 2 звернення громадян з  прямої «гарячої» лінії КУ «Запорізький обласний контактний центр» Запорізької обласної ради (І квартал 2019 – 11 звернень). На всі питання надано роз’яснено в терміни, визначені чинним законодавством.  

Актуальними залишаються соціальні, житлові та земельні питання.

За звітний період проведено 3 «прямих» телефонних зв’язки з населенням, під час  яких зателефонувала одна особа (за І кв. 2019 року - 9). Від неї надійшло 1 питання (за І кв. 2019 року - 15). Для вирішення питання керівництвом райдержадміністрації було надано доручення відповідній службі. Питання задоволено. Проведені «прямі»  телефонні зв’язки оформляються протоколом.

За І квартал 2020 року на «телефонну лінію» Пологівської районної державної адміністрації зателефонувала одна особа (за І кв. 2019 року - 1), від якої надійшло 1 питання (за І кв. 2019 року - 2). Питання знаходиться у стані розгляду.

За звітний період проведено 22 особистих прийоми та 22 виїзних прийоми, з них: на територіях 4 сільських рад  та в 16 установах і підприємствах району. На особистих та виїзних прийомах керівництвом райдержадміністрації розглянуто 14 звернень громадян, або 35 % ( у І кв. 2019 р.- 24, або 26,08%). Найбільше громадян побувало на прийомах у голови райдержадміністрації – 10 звернень, або 71,4 % ( у І кв. 2019 р. – 12 або 50%).

На особистих та виїзних прийомах керівництвом райдержадміністрації розглянуто 14 звернень громадян, або 35 % ( у 2019 р.- 78 звернень громадян, або 35,1%), у тому числі головою райдержадміністрації - 10 звернень, або  1,4 % (у 2019 р. – 47 звернень, або 60,2%). Кількість усних звернень громадян до керівництва райдержадміністрації зменшилась, внаслідок збільшення звернень громадян  за допомогою засобів телефонного зв’язку та через вебсайт урядового контактного центру, що дозволяє їм оперативно отримувати інформацію від органів виконавчої влади.

На особистих прийомах розглянуто 17 питань, а саме: аграрної політики і земельних відносин – 11 (64,7%), соціального захисту - 3 (17,6%), комунального господарства – 2 (11,8%) та транспорту і  зв’язку - 1 (5,9%).

На виконання Указу за проведено 2 засідання постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян при райдержадміністрації, на яких заслухано 2 звіти про стан роботи зі зверненнями громадян. Розглянуто 2 звернення громадян: щодо невиплати орендної плати за земельний пай ТОВ «БАРС» та СФГ «Софія» за 2018, 2019 роки та стосовно сприяння проведення аналізу крові на гормони  щодо захворювання щитоподібної залози на безоплатній основі. Питання роз’яснено.                                                                                                               

Звернення громадян забезпечують постійний зв’язок між державою та її громадянином, надають можливість через проблеми окремого заявника бачити проблему суспільства в цілому, а реалізація через звернення конституційних прав і свобод є кроком до зміцнення демократичної правової держави. Тому робота зі зверненнями громадян у Пологівській районній державній адміністрації буде й надалі пріоритетною у повсякденній діяльності та спрямованою лише на поліпшення якості розгляду звернень громадян та безумовне виконання вимог законодавства про звернення громадян.

 Головний спеціаліст відділу організаційної роботи,
документообігу та контролю апарату
райдержадміністрації                                                                                                   Тетяна  СКЛЯРОВА