:

з/п

Назва категорії публічної інформації або документів

Відповідальний структурний підрозділ за облік та оприлюднення публічної інформації

Термін оприлюднення

1.

Інформація про місцезнаходження, поштову адресу, номери контактних телефонів (загального відділу апарату райдержадміністрації), адресу електронної пошти райдержадміністрації

Загальний відділ апарату райдержадміністрації

Невідкладно, але не пізніше ніж протягом 5 робочих днів з дня оновлення або внесення змін до відповідних документів

2.

Перелік розпоряджень голови Пологівської райдержадміністрації індивідуальної дії (крім внутрішньо- організаційних)

Загальний відділ апарату райдержадміністрації

Невідкладно, але не пізніше ніж у вівторок тижня, наступного за звітнім

3.

Перелік вхідних документів, які є у володінні райдержадміністрації (крім службової та з грифом «ДСК»)

Загальний відділ апарату райдержадміністрації

Невідкладно, але не пізніше ніж у вівторок тижня, наступного за звітнім

4.

Перелік вихідних документів, які є у володінні райдержадміністрації (крім службової та з грифом «ДСК»)

Загальний відділ апарату райдержадміністрації

Невідкладно, але не пізніше ніж у вівторок тижня, наступного за звітнім

5.

Інформація про систему обліку публічної інформації, якою володіє райдержадміністрація (відповідне розпорядження голови райдержадміністрації)

Загальний відділ апарату райдержадміністрації

Невідкладно, але не пізніше ніж протягом 5 робочих днів з дня затвердження

6.

Розпорядження голови райдержадміністрації індивідуальної дії крім внутрішньо-організаційних

Загальний відділ апарату райдержадміністрації

Невідкладно, але не пізніше ніж протягом 5 робочих днів з дня прийняття

7.

Накази керівника структурного підрозділу райдержадміністрації індивідуальної дії, крім внутрішньо-організаційних

Структурні підрозділи райдержадміністрації

Невідкладно, але не пізніше ніж протягом 5 робочих днів з дня видання

8.

Накази керівника апарату райдержадміністрації з основної діяльності

Загальний відділ апарату райдержадміністрації

Невідкладно, але не пізніше ніж протягом 5 робочих днів з дня видання

9.

Інформація про систему обліку публічної інформації, якою володіє структурний підрозділ райдержадміністрації (відповідний наказ)

Структурні підрозділи райдержадміністрації

Невідкладно, але не пізніше ніж протягом 5 робочих днів з дня затвердження

10.

Перелік наказів керівника структурного підрозділу райдержадміністрації індивідуальної дії крім внутрішньо-організаційних

Структурні підрозділи райдержадміністрації

Невідкладно, але не пізніше ніж у вівторок тижня, наступного за звітним

11.

Перелік вхідних документів, які є у володінні структурного підрозділу райдержадміністрації (крім службових та з грифом «ДСК»)

Структурні підрозділи райдержадміністрації

Невідкладно, але не пізніше ніж у вівторок тижня, наступного за звітним

12.

Перелік вихідних документів, які є у володінні структурного підрозділу райдержадміністрації (крім службових та з грифом «ДСК»)

Структурні підрозділи райдержадміністрації

Невідкладно, але не пізніше ніж у вівторок тижня, наступного за звітним

13.

Інформація про нормативно-правові засади діяльності райдержадміністрації.

Юридичний відділ апарату райдержадміністрації

Невідкладно, але не пізніше ніж протягом 5 робочих днів з дня офіційного отримання райдержадміністрацією відповідних змін до чинного законодавства України

14.

Регламент Пологівської районної державної адміністрації Запорізької області

Відділ організаційної роботи апарату райдержадміністрації

Невідкладно, але не пізніше ніж протягом 5 робочих днів з дня внесення змін до Регламенту райдержадміністрації

15.

Інформація про організаційну структуру, місію, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності райдержадміністрації: розпорядження про Розподіл обов’язків між головою, першим заступником, заступником голови та керівником апарату райдержадміністрації

Відділ організаційної роботи апарату райдержадміністрації

Невідкладно, але не пізніше ніж протягом 5 робочих днів з дня оновлення або внесення змін до відповідних документів