:
19.02.2018 №1 Про затвердження Положення про преміювання державних службовців апарату райдержадміністрації та державних службовців структурних підрозділів райдержадміністрації, які не мають статусу юридичних осіб публічного права 1902181.pdf
1902181D01.pdf
19.02.2018 №2 Про затвердження Положення про преміювання працівників апарату райдержадміністрації, які виконують функції з обслуговування, та робітників, зайнятих обслуговуванням 1902182.pdf
1902182D01.pdf
03.04.2018 №3 Про затвердження складу конкурсної комісії на зайняття вакантних посад державної служби, призначення на які здійснює керівник апарату Пологівської районної державної адміністрації Запорізької 0304183.pdf
0304183D01.pdf
10.04.2018 №4 Про утворення дисциплінарної комісії з розгляду дисциплінарних справ 1004184.pdf
1004184D01.pdf
23.05.2018 №5  Про початок проведення перевірки відомостей, передбачених Законом УКраїни "Про очищення влади" щодо Щегольської А.С.і  2305185.pdf
14.06.2018 №6  Про вжиття заходів із зовнішнього врегулювання потенційного конфлікту інтересів  1406186.pdf
15.06.2018 №7  Про визначення осіб, які персонально відповідають за ведення обліку, зберіганння та використання бланків   1506187.pdf
30.07.2018 №8  Про затвердження складу комісії з питань прийняття та передачі документів, справ і довіреного у зв"язку з виконанням посадових обов"язків майна начальника відділу - адміністратора відділу з питань організації діяльності центру надання адміністративних послуг Пологівської районної державної адміністрації 3007188.pdf
3007188D01.pdf

27.08.2018 №9 Про затвердження складу комісії з питань прийняття та передачі документів, справ і майна державним службовцем, який звертається за переведенням на іншу посаду у Пологівській районній державній адміністрації Запорізької області

2708189.pdf
2708189D01.pdf

07.09.2018 №10  Про затвердження складу конкурсної комісії на зайняття вакантних посад державної служби, призначення на які здійснює керівник апарату Пологівської районної державної адміністрації Запорізької області    07091810.pdf
07091810D01.pdf
28.09.2018 №11  Про затвердження складу комісії з питань прийняття та передачі документів, справ і майна державним службовцем, який звільняється за переведенням на іншу посаду у Пологівській районній державній адміністрації Запорізької області    28091811.pdf
28091811D01.pdf
02.10.2018 №12 Про визначення відповідальної особи з виконання функцій адміністратора під час проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії "В" - головного спеціаліста відділу організаційної роботи апарату Пологівської районної державної адміністрації Запорізької області  02101812.pdf
 22.10.2018 №13  Про початок проведення перевірки відомостей, передбачених Законом України "Про очищення влади" щодо        Андрющенко М.І.  22101813.pdf
 06.12.2018 №14  Про проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорії "Б" і "В", призначення на посади та звільнення з яких здійснюється керівником апарату райдержадміністраціїї  06121814.pdf
06121814D01.pdf